Bedrijventerreinen in Bronckhorst

Op deze pagina vindt u informatie over de bedrijventerreinen in Bronckhorst. Daarnaast vindt u informatie over regionale bedrijventerreinen in de Achterhoek, revitalisering van de bedrijventerreinen en het omgevingsprogramma werklocaties.

Nieuwe uitbreidingslocaties bedrijventerreinen in beeld 

Net als andere gemeenten in de Achterhoek heeft Bronckhorst voor de komende 10-15 jaar ruimte nodig om aan de groeiende vraag naar bedrijfsterreinen te voldoen. B en w hebben op 9 juli 2024 vier kansrijke locaties voor uitbreiding van bedrijventerreinen aangewezen:

  1. Steenderen: hoek L. Dolfingweg/Doctor A. Ariensstraat
  2. Hengelo: globaal begrensd door Kruisbergseweg (N316), Olde Kaste, Zelhemseweg en huidige bedrijventerrein
  3. Zelhem: ten zuiden Stikkenweg en globaal begrensd door Nijmansdijk, Priesterinkdijk en Pluimersdijk
  4. Zelhem: globaal gelegen tussen Pluimersdijk, Melkweg en Ericaweg

In september 2024 starten wij met onderzoeken om te bepalen of de ontwikkeling van de locaties haalbaar is. Daarbij komen aspecten als landschap, water en bodem, stroomvoorziening, ontsluiting en financiën aan bod. Naast onderzoek op deze onderdelen, gaan we ook de omgeving betrekken. Met het aanwijzen van de voorkeurslocaties hebben we een eerste stap gezet om de groei van lokale bedrijven te faciliteren. Het aanwijzen van locaties is gebeurd op basis van een eerste verkenning. Zonder dit besluit kunnen we de benodigde onderzoeken voor de haalbaarheidsstudies niet doen. Het besluit om een locatie definitief tot ontwikkeling te brengen volgt pas later en nemen we per locatie apart.

Ruimtebehoefte lokale bedrijven

Op basis van diverse prognoses en gesprekken met ondernemers is vastgesteld dat Bronckhorst voor het bedrijfsleven in de periode t/m 2040 een ruimtebehoefte heeft van 16 tot 28 hectare, afhankelijk van het scenario voor economische groei (laag versus hoog). De vier voorkeurslocaties lijken voldoende ruimte te kunnen bieden om aan de vraag te voldoen. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van vestiging of uitbreiding van uw bedrijf in de gemeente Bronckhorst of West-Achterhoek, kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor bedrijven.

Contactpersoon voor bedrijven