Beeldmerk (logo) en fotomateriaal

Logo

Sinds haar ontstaan in 2005 gebruikt de gemeente Bronckhorst in haar uitingen een logo. Dit bestaat uit een beeld- en woordmerk. Naast de gemeentenaam zijn dat twee symbolen die zijn geïnspireerd op de heraldiek van Bronckhorst. De levendige haas symboliseert het leven en de natuur. De standvastige toren staat voor cultuur, historie en dat wat sterk en blijvend is. Het kleurgebruik (donkerpaars en fuchsia) is warm, positief, verrassend en verfrissend.

Het beeldmerk (logo) van de gemeente Bronckhorst is onderdeel van de huisstijl. De gemeente Bronckhorst heeft het auteursrecht en merkrecht op dit beeldmerk. Het mag niet zonder toestemming van het college door derden worden gebruikt.

N.B. Deze toestemming is ook nodig voor het gebruik van fotomateriaal en afbeeldingen van deze website.

Logo Gemeente Bronckhorst

Wapen

De gemeente Bronckhorst kent ook een gemeentewapen. Dit bestaat uit een rood schild met daarop de zilveren leeuw van het geslacht Van Bronckhorst op. De beschrijving luidt:

"In keel een leeuw van zilver, getongd, genageld en gekroond van goud, het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

In het Wapenboek Gelre staat de vroegst bekende afbeelding van het wapen afgebeeld, van Willem IV van Bronckhorst (1316-1356). Opmerkelijk is de leeuw op dit wapen. De leeuw wijkt qua kleurgebruik af van de overige Gelderse leeuwen die op wapens voorkomen, waar tot heden nog geen afdoende verklaring voor is. Het huidige gemeentewapen heeft als verschil met het familiewapen een verandering in de staart gekregen. De staart in het gemeentewapen staat omhoog, terwijl de staart in het familiewapen naar beneden wijst.

In 2006 werd bij Koninklijk Besluit het wapen verleend aan de gemeente Bronckhorst. We maken in onze uitingen gebruik van het logo en niet van het wapen. Maar in enkele bijzondere uitingen, zoals de erepenning en de keten van de jeugdburgemeester, komt het wapen wel terug.

Wapen gemeente bronckhorst