Wanneer u een uitkering ontvangt, onderzoekt de gemeente in ieder geval eenmaal per jaar of u nog steeds recht op uitkering heeft. Daarnaast bekijken wij ook uw mogelijkheden tot re-integratie. U bent verplicht om mee te werken aan een onderzoek. De gemeente onderzoekt:

 • Ontvangt u de juiste uitkering?
 • Is de hoogte van uw uitkering juist berekend?
 • Zijn er wijzigingen in uw situatie (geweest) die van invloed zijn op het recht op uitkering?
 • Zijn er mogelijkheden tot re-integratie?

Wij onderzoeken dit door gegevens van u op te vragen en door met u in gesprek te gaan.

Formulierenhulp

Vindt u het moeilijk een formulier in te vullen en gegevens te verzamelen? Dan kunnen wij de hulp van een vrijwilliger van Schuldhulpmaatje of Humanitas inschakelen. 

U krijgt altijd een brief over de uitkomst van het onderzoek. Hierin staat of u recht op uitkering wijzigt of niet. Ook kunnen hier afspraken in staan die wij met u hebben gemaakt.

Goed om te weten

De gemeente kan u bij een heronderzoek bijvoorbeeld vragen naar de volgende stukken:

 • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
 • eventuele recente scholingsresultaten
 • bewijzen van huurbetaling
 • eventueel recente echtscheidingspapieren, voor zover nog niet bekend bij het UWV WERKbedrijf
 • bewijzen van de hoogte van de huur
 • bewijzen van uw inkomen en dat van uw eventuele partner en andere gezinsleden
 • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en andere gezinsleden
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de uitslag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente. Hoe dat werkt leest u bij het product 'Bezwaar en beroep'.