De gemeente Bronckhorst heeft een verkenning gedaan naar de mogelijkheden en haalbaarheid van het gebruik van biogas als vervanging van aardgas. Uit het onderzoek blijkt dat het zeker mogelijkheden geeft, omdat Bronckhorst beschikt over veel grondstoffen voor de productie van biogas. Het onderzoek is uitgevoerd door CCS Energie-advies en H2-bv en ondersteund door 8RHK Ambassadeurs en plaatselijke ondernemers.

Hieronder vind je de twee rapportages van dit onderzoek. Bekijk ook de video op YouTube naar aanleiding van dit onderzoek.

Eindrapportage kansen voor biogas Bronckhorst

Bronkhorst aardgasvrij