Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling. Met een briefadres bent u toch bereikbaar voor de overheid als u geen woonadres hebt of als u verblijft in een instelling. Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt dit.

Aanvragen

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waaronder het briefadres valt. Neem vóór het aanvragen van een briefadres contact met ons op. Onze contactgegevens en openingstijden vindt u op de contactpagina. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • ondertekende schriftelijke toestemming van de briefadresgever, bijvoorbeeld de hoofdbewoner van het briefadres
  • identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever

Gemeente akkoord?

Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. De briefadresgever is verplicht om uw post aan u door te geven. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.