Vanaf 2026 zet het rijk een streep door de huidige manier van financieren van gemeenten waardoor de gemeenten te maken krijgen met een verminderde toelage. Daarnaast voert het rijk kortingen door waarmee de bijdrage verder daalt. Dit geldt ook voor Bronckhorst. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor onze begroting, want een groot deel van onze inkomsten komt uit het gemeentefonds van het rijk. We onderzoeken op dit moment hoe we hiermee omgaan. 

Vanaf 2026 is er voor gemeenten zo’n € 3 miljard minder beschikbaar door een wijziging in de systematiek waarop het gemeentefonds wordt berekend naar gemeenten. Gemeenten maken zich hierover grote zorgen omdat deze onvoldoende rekening houdt met de stijging van de kosten voor bijvoorbeeld zorg en het beheer en onderhoud van infrastructuur. De vermindering van de rijksbijdrage is een zware dobber voor de gemeenten. Gemeenten, waaronder Bronckhorst, vinden de aangekondigde korting vanuit het rijk dan ook onredelijk. Daarin vinden ze de VNG, de Vereniging Nederlandse gemeenten, aan hun zijde. Onderzoek door een landelijk accountantsbureau heeft laten zien dat 280 van de 342 gemeenten (ruim 80%), voor 2026 en 2027 een tekort voorziet in de begroting. Hierover wordt overlegd met het rijk.  

Wethouder Antoon Peppelman van financiën: “We gaan er vooralsnog vanuit dat we in Bronckhorst vanaf 2027 jaarlijks ruim € 6 miljoen moeten bezuinigen. Op een totale begroting van ruim € 100 miljoen is dat een fors bedrag. Des te meer omdat zo’n 80% van de begroting min of meer ‘vastligt’. Daar moet bijvoorbeeld de zorg voor jeugd en ondersteuning van ouderen van betaald worden, maar ook het onderhouden van de wegen en groen, openbare orde en veiligheid, onze dienstverlening etc.”  

Vooral in het kleine deel van de begroting dat niet vastligt, moeten de bezuinigingen gezocht worden. Daar zoeken we naar. Bronckhorst heeft een goede financiële positie, maar we ontkomen er niet aan een aantal maatregelen te nemen.  

Keuzes in perspectiefnota in juli  

We nemen verschillende mogelijkheden mee in de perspectiefnota waar we nu aan werken. Deze komt 4 juli in de raad, die de keuzes maakt. De wethouder: “Op korte termijn, in 2025, willen we al een aantal keuzes maken en zo op de verwachtingen voor 2026 vooruitlopen. Vooralsnog zijn we niet van plan om te schrappen in de investeringsagenda van € 42 miljoen die eind vorig jaar in de raad is vastgesteld. De hierin voorgestelde ambities vinden we van groot belang om te realiseren. Denk aan nieuwe basisscholen in Halle en Zelhem, de uitvoering van vitale kernen projecten, het verbeteren van onze sportaccommodaties etc. Pas als er geen andere mogelijkheden meer zijn om te besparen gaan we deze optie onderzoeken. Datzelfde geldt voor het verhogen van de lasten voor inwoners.”