De gemeente wil dichtbij u als ondernemer staan en weten wat voor u belangrijk is. Om dat beter voor elkaar te krijgen, hebben wij het Bronckhorster bedrijvenpanel. Door uw mening te geven, krijgen wij inzicht in de behoeften, wensen en belemmeringen van ondernemers. Deze informatie geeft ons een basis voor (beleids)keuzes.

Doet u ook mee?

U krijgt twee tot vier keer per jaar een online vragenlijst. De vragen gaan over allerlei onderwerpen die in de gemeente spelen. Wij hechten veel waarde aan uw mening. Zo kunnen we samen werken aan de toekomst van Bronckhorst.

Aanmelden voor Bronckhorster bedrijvenpanel

Resultaten

De resultaten van de afgelopen onderzoeken vindt u op de website bronckhorsterbedrijvenpanel.nl.