Logo Cirkelregio

Cirkelregio is een netwerk van publieke en private partijen die elkaar actief opzoeken om gezamenlijk hun ambitie waar te maken op het gebied van circulaire economie. Werk maken van steden en dorpen zonder afval, zonder uitval. En dat laten zien met tal van voorbeeldprojecten in de Achterhoek.

Voorbeelden

Er zijn in de Achterhoek al projecten gestart waar ondernemers, onderwijs en andere partijen aan deel nemen. Zo hebben samenwerkende ondernemers een materialenmarktplaats opgezet. Daarbij dienen gebouwen als een grondstoffendepot. Materialen en elementen worden geoogst, opgeslagen en opgeknapt op de locatie in Groenlo. Een ander project is het in kaart brengen van reststromen op bedrijventerreinen. Ieder bedrijf heeft te maken met reststromen bij bedrijfsactiviteiten. Wat voor de ene organisatie een reststroom is kan voor een andere organisatie, op hetzelfde bedrijventerrein, een grondstof zijn. Daarnaast is hetzelfde mogelijk met bijvoorbeeld machines: de ene organisatie kan overcapaciteit hebben, terwijl een andere ondercapaciteit heeft. Doordat reststromen en restcapaciteiten in kaart worden gebracht, kunnen organisaties elkaar helpen en wordt afval niet meer gezien als afval, maar als grondstof.

Kennis delen

Cirkelregio De Achterhoek verbindt regionale circulaire initiatieven en initiatiefnemers. Om met partijen kennis te maken en kennis te delen worden er regionale Communities of Practice (COP) gehouden. Hieraan kan worden deelgenomen door belangstellenden die partner zijn geworden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.cirkelregioachterhoek.nl.