GBB, CDA en PvdA presenteren met veel enthousiasme hun coalitieakkoord ‘Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst’. Het is de leidraad voor hun ambities en doelen voor de periode 2022-2026. Met elkaar gaan zij voor:

  • Kansengelijkheid in een sterke economie
  • Mooi wonen in vitaal Bronckhorst
  • Samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving
  • Landschappelijke kwaliteit met oog voor verschillende belangen.
  • Dienstbare overheid