Wij steunen en waarderen de vrijwillige inzet van onze inwoners en stimuleren hen zich met maatschappelijke initiatieven in te blijven zetten voor de Bronckhorster samenleving. In dat kader kunnen verenigingen met een eigen accommodatie verzoeken tot compensatie van de OZB. Bij toekenning compenseren we het volledige OZB-bedrag voor het eigenaars- en/of gebruikersdeel.

Aanvragen

Uw aanvraag voor compensatie moet binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag bij de gemeente binnen zijn.

Compensatie OZB aanvragen (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

Wat heeft u nodig

  • Nummer Kamer van Koophandel
  • Digitale kopie van het aanslagbiljet, inclusief de specificatie

Voorwaarden

  • De vereniging of organisatie is gevestigd in de gemeente Bronckhorst
  • De vereniging of organisatie wordt uitgevoerd door vrijwilligers, professionele/commerciĆ«le organisaties zijn uitgesloten van compensatie
  • De activiteiten van de vereniging of organisatie zijn gericht op de leefbaarheid en/of sociale cohesie in Bronckhorst