Het schoolgebouw ‘De Vordering’ in Vorden komt beschikbaar voor woningen voor starters. We zien dat starters weinig kans maken in de huidige markt. Ook in Vorden is er weinig aanbod in dit segment. Het bouwen van starters-appartementen betekent een mooie aanvulling op andere woonplannen in Vorden waarbij meer aandacht is voor senioren. Hergebruik van het bestaande pand is uitgangspunt. Het gebouw krijgt hiermee een tweede leven en het draagt bij aan duurzaam hergebruik van bestaande gebouwen

Appartementen voor starters

We willen het pand alleen verkopen aan een partij die er appartementen voor starters in maakt. Dit mag ook een groep starters zijn (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) die gezamenlijk optrekken. Voor de realisatie van appartementen is een wijziging van de bestemming nodig. Dit gaat volgens de normale procedure. Hierbij krijgt de toekomstige koper van het pand de opdracht om met de buurt in gesprek te gaan over hun plan. In het voorjaar 2022 is een eerste gesprek geweest met de direct omwonenden over de plannen. We streven ernaar om voor eind maart 2023 de koopovereenkomst en de akte te tekenen. 

Op 29 maart was er een informatieavond voor de buurt. Zie presentatie en reactienota in onderstaande bijlagen.

De Stichting Vordens Belang is ook betrokken bij dit proces.

Verkoopinformatie