In Nederland mag iedereen een demonstratie of protestactie organiseren. Dit is een grondrecht. U kunt hierbij ook denken aan een vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Meld dit dan minstens 72 uur van tevoren bij de gemeente.

Het is belangrijk dat de bijeenkomst de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom tijdig met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer.

DigiD linkMelding betoging of demonstratie doen

Nodig bij de melding

  • informatie over de route
  • informatie over de maatregelen die u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen

Goed om te weten

De gemeente kan voorwaarden verbinden aan de bijeenkomst. De gemeente kan uw betoging of demonstratie ook verbieden.

Wanneer mag de gemeente een manifestatie verbieden?

  • u hebt uw betoging of demonstratie te laat gemeld bij de gemeente
  • u hebt de gemeente niet op tijd de vereiste informatie gegeven
  • in het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid
  • om te voorkomen dat ongeregeldheden ontstaan
  • om de gezondheid te beschermen

De inhoud van een betoging of demonstratie mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod.

Grondrecht

De vrijheid van betoging en vergadering is een grondwettelijk recht in Nederland. Enige voorwaarde is dat u de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers niet in gevaar brengt. Hierop moet de gemeente letten, vandaar dat u dit moet melden.