‘Dorp en Rand’ is onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Samen met Dorp-en-Rand-werkgroepen willen we de landschappelijke kwaliteit verbeteren door aan te sluiten bij de karakteristieken van het landschap. Daarmee willen we de belevingswaarden en de biodiversiteit verhogen, zodat we duurzame instandhouding van het landschap kunnen garanderen. Er zijn verschillende werkgroepen actief in onze gemeente met ieder hun eigen ‘gebiedsagenda’.

Ons landschap is nog heel divers door de rijke historie van de verschillende gebieden en de inzet van onze inwoners, ook al is er veel verdwenen in de loop der tijd. Een divers landschap is niet alleen mooi, het is heel belangrijk voor de diversiteit aan planten en dieren. Een grote diversiteit aan planten en dieren maakt een gebied beter bestand tegen plagen, ziekten, droogte en verzekert ons van goed voedsel en een gezond leefklimaat.

Door landschapselementen aan te planten, streekeigen erven te realiseren, bloemen en kruiden te zaaien, en door dit goed te beheren dragen we bij aan een rijk landschap voor mens en dier. Hieronder vind u een overzicht van activiteiten en projecten die binnen Dorp en Rand worden uitgevoerd. De kosten worden gedragen door onder andere de Gemeente Bronckhorst, Provincie Gelderland en grondeigenaren.

Bloemenmengsels om ons buitengebied nog mooier te maken

Bloemen en kruiden zijn mooi om te zien! Daarnaast zijn de bloemen en kruiden een belangrijke voedselbron voor insecten, kleine zoogdieren en vogels. Ze trekken bijvoorbeeld lieveheersbeestjes en zweefvliegen aan die plaagdieren zoals luis en eikenprocessierups tegengaan. U kunt met zaaigoed een akkerrand, graslandrand, of overhoekje inzaaien. Er is elk jaar veel belangstelling voor, elk jaar genieten inwoners en voorbijgangers van prachtige, bloeiende randen in de gemeente.

Woont u in een gebied waar een werkgroep Dorp en Rand actief is? Dan kunt u via de werkgroep zaaigoed bestellen. Een overzicht van de werkgroepen vindt u onderaan de pagina. Aanmelden kan elk voorjaar tot en met 31 maart. De werkgroepen zorgen voor bestelling en levering van het zaaigoed. U kunt als inwoner geen zaaigoed bij de gemeente bestellen. Werkgroepen kunnen de bestelling doorgeven aan ’t Onderholt.

Bestelling doorgeven

Het gaat om de volgende werkgroepen:

 • Dorp en Rand Steenderen, Bronckhorst, Baak, Olburgen en Rha
 • Dorp en Rand Hummelo
 • Dorp en Rand Meuhoek (Halle)
 • Dorp en Rand Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek
 • Levend Landschap Vierakker
 • Natuur op Bekveld
 • Werkgroep Buitengebied Halle
 • Wildbeheereenheden

Werkgroepen Dorp en Rand

De gemeente ondersteunt werkgroepen bij de oprichting en het opstellen van een gebiedsagenda met projecten en initiatieven. Bij de uitvoering van de projecten is steeds nauw contact tussen de werkgroepen, medewerkers van de gemeente en samenwerkingspartners zoals ’t Onderholt. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van elkaars kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden. Is er in uw omgeving nog geen werkgroep actief, en kunt u zelf het initiatief nemen om een groep op te richten? Neem dan contact op met de gemeente voor de mogelijkheden om hier ondersteuning bij de krijgen. Hieronder vindt u een overzicht van de bestaande groepen:

Meuhoek Halle

De Meuhoek in Halle is een voor Nederland uniek stuk cultuurlandschap. In dit gebied staan ca. 3000 knotelzen. Bomen die al meer dan 100 jaar oud zijn. Door de opschaling in de landbouw is de kans groot dat dit gebied veel van de mooie knotelzen verliest. Een aantal bewoners, de stichting Achterhoek weer Mooi en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap hebben gekeken naar mogelijkheden om dit gebied in stand te houden. Door het afsluiten van een langjarige verplichting tussen Stichting Landschapskapitaal en een aantal eigenaren is het onderhoud van de bomen gewaarborgd en behouden we dit unieke gebied.

Trots op de Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek

Ook in het gebied Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek zijn groepen aan de slag gegaan. Om de bijzondere kwaliteiten van het landschap in deze buurtschappen in stand te houden is de mening van de bewoners gevraagd. Bewoners werken nog steeds samen om initiatieven te realiseren.

Steenderen, Bronkhorst, Baak en Toldijk

In samenwerking met bewoners en inwoners van het gebied Steenderen, Bronkhorst, Toldijk en Baak is via een inventarisatie wensen en ideeën voor kwaliteitsverbetering van het landschap rond deze dorpen opgehaald. Bewoners en belangenorganisaties pakken samen de uitvoering op.

Hummelo

In Hummelo en omgeving zijn inwoners op eigen initiatief aan de slag gegaan om een kwaliteitsslag in hun gebied te maken. De gemeente Bronckhorst ondersteunt dit initiatief met een financiële bijdrage.

Vierakker

In Vierakker is men gestart onder de noemer 'Levend Landschap'. Daar heeft men een uitvoeringsagenda voor de verschillende doelen opgesteld. U vindt de meest actuele uitvoeringsagenda onderaan deze pagina onder de naam 'Informatie over Dorp en Rand in Vierakker'.

Een greep uit de resultaten van Dorp en Rand:

 • Aanplant knotelzen Meuhoek
 • Biodiversiteitsproject Buitengebied Halle
 • Uitvoeringsprojecten Keppel en omgeving

Samen maken we het mooier

Wilt u meer informatie over één van bovengenoemde projecten? Bekijk dan de factsheets in de bijlagen, benader één van de organisaties of neem contact met ons op.