Driehoeks- en sandwichborden

Voor het plaatsen van driehoeks- of sandwichborden is altijd een vergunning nodig.

De eisen die gesteld worden bij het verlenen van de vergunning zijn:

  • de vergunning is 4 weken vóór plaatsing aangevraagd
  • de uiting betreft evenementen/activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente Bronckhorst, regio Achterhoek of voor landelijke campagnes (collectes en acties)
  • de plaatsing aan een lantaarnpaal/verkeerspaal gebeurt zoals aangegeven door gemeente
  • maximaal 1 driehoeks-/sandwichbord per lantaarn-/verkeerspaal
  • maximale oppervlakte is 1 m2
  • de uiting mag niet worden verlicht of aangelicht en mag ook niet van fluorescerend of reflecterend materiaal worden voorzien
  • de uiting is voor eenzelfde activiteit maximaal 2 weken per kwartaal
  • de verkeersveiligheid wordt niet in gevaar gebracht
  • de uiting bevat geen aanstootgevende-, intimiderende-, beledigende- en/of discriminerende teksten en/of beelden

In de vergunning is de periode waarin de driehoeks- en sandwichborden worden geplaatst opgenomen. De driehoeks- en sandwichborden moeten op tijd worden verwijderd door de aanvrager.

Waar mogen driehoeks- en sandwichborden worden geplaatst

Driehoeks- en sandwichborden mogen niet overal worden geplaatst. In de gemeente zijn verschillende lantaarnpalen/verkeerspalen aangewezen waar driehoeks- en sandwichborden mogen worden geplaatst. De betreffende palen zijn gemerkt met een sticker met het Bronckhorst logo erop. Er kan maar één reclameaanduiding per lichtmast worden geplaatst. Bekijk de digitale kaart voor alle locaties met driehoeks- en sandwichborden.

Locaties driehoeks- en sandwichborden