Uw echtscheiding of uw einde geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring dat u en uw partner het geregistreerd partnerschap willen beëindigen. De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in. Daarna is de scheiding definitief.

Echtscheiding

U laat uw advocaat de echtscheiding inschrijven bij de gemeente waar u getrouwd bent. Hiervoor heeft u nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechter
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.

Einde geregistreerd partnerschap door de rechter

Dit gaat op dezelfde manier (bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is) als een echtscheiding.

Einde geregistreerd partnerschap door verklaring van de partners

U laat de verklaring van u en uw partner inschrijven bij de gemeente. Uw advocaat of notaris kan dit ook voor u doen. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt.

Wat kost het

Inschrijving in register burgerlijke stand is kosteloos. Over de kosten van de juridische procedure rondom een echtscheiding hebben wij geen informatie.

Goed om te weten

Als u bent getrouwd, kunt op drie manieren scheiden van uw partner:

  • Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner.
  • Bij een scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u van uw geloof niet mag scheiden. Of als u om financiële redenen geen echtscheiding wilt.
  • Na een scheiding van tafel en bed van minimaal drie jaar, kunt u uw huwelijk laten ontbinden. Uw huwelijk is dan definitief beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner.

Einde geregistreerd partnerschap

U beëindigt uw geregistreerd partnerschap via de rechter in de volgende gevallen:

  • Een van de partners wil het geregistreerd partnerschap beëindigen.
  • U hebt minderjarige kinderen.

Als u en uw partner het met elkaar eens bent en u hebt geen minderjarige kinderen, hoeft u dit niet via de rechter te doen.