ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek en Twente, waaronder Bronckhorst, financiële regelingen en schuldhulpverlening voor ondernemers uit. ROZ biedt ondernemers ook advies, begeleiding, coaching en scholing door middel van trainingen.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Het ROZ voert voor de gemeente Bronckhorst het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk te weinig inkomsten uit het bedrijf halen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, kunnen hier een beroep op doen. Dit geldt ook voor bedrijven die moeten investeren om levensvatbaar te blijven en de financiering niet bancair voor elkaar kunnen krijgen. Vanzelfsprekend moet wel aan de geldende voorwaarden worden voldaan. Naast kredietverlening biedt het Bbz de mogelijkheid voor een tijdelijke inkomensaanvulling.

Bemiddeling bij verstrekken lening

Het ROZ heeft ook goede contacten met banken om voor u te bemiddelen bij het verstrekken van een lening.

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Ook ondernemers die de rekeningen niet meer kunnen betalen en waarbij de schulden oplopen, kunnen bij ROZ terecht. Zij adviseren en begeleiden ondernemers bij het afwikkelen van schulden. Samen met de ondernemer zoekt ROZ naar oplossingen.

Meer informatie

Op de website van ROZ staat meer informatie over de diverse regelingen. U kunt ook bellen met (074) 241 51 00 of mailen naar info@rozgroep.nl om een afspraak te maken. ROZ komt graag bij u langs.

Ga naar www.rozgroep.nl