Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek

Economische Agenda Bronckhorst

Het gemeentebestuur van Bronckhorst vindt het belangrijk om de economische dynamiek van onze gemeente te kunnen duiden. Dit doen we door onder meer de waargenomen economische ontwikkelingen en trends in vergelijking met omringende gemeenten in een nader perspectief te plaatsen. Daarbij wordt de dynamiek ook in relatie gebracht met relevante economische, sociale en demografische ontwikkelingen in onze samenleving.

Regionaal Programma Werklocaties

In het Regionaal Programma Werklocaties 2019-2023 (RPW) hebben de zeven Achterhoekse gemeenten en de Provincie Gelderland een analyse uitgevoerd naar de behoefte aan uitbreidingsruimte van bestaande bedrijven en wat dit betekent voor de planning van de aanleg van nieuwe werklocaties in de Achterhoek en de verschillende gemeenten, waaronder Bronckhorst. Het RPW vormt de komende periode voor het gemeentebestuur de leidraad om plannen te maken om de behoefte aan locaties voor de vestiging van nieuwe en uitbreiding van bestaande bedrijven in onze gemeente concreet gestalte te geven.

Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030