In dit project werken Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland aan een duurzame ontwikkeling van het gebied van de Baakse Beek-Veengoot. Onder de doelstelling 'een stroomgebied op orde'.

Samenwerking

Dit doen zij in samenwerking met gemeenten (waaronder de gemeente Bronckhorst), gebiedspartijen, terreinbeherende organisaties, gebiedscommissies, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en netwerken van actieve burgers op diverse gebieden.

Op de website www.baaksebeek.nl(externe link) staat alle informatie over het gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot. Een van de deelprojecten is de inrichting van de Baakse Beek in Vorden.

Deelproject gerealiseerd: Baakse Beek Vorden

De Baakse Beek Vorden is een deelproject van het gebiedsproces. Tijdens bijeenkomsten dachten geïnteresseerde inwoners mee over de invulling van water, recreatie en natuur dit gebied.

Het park De Baakse Beek is inmiddels ‘gepimpt’. De groenstructuur van Vorden heeft een impuls gehad. Er zijn 45 nieuwe bomen aangeplant tussen de Raadhuisstraat en Horsterkamp. Een aantal zieke bomen worden gekapt. De wandelpaden zijn aangelegd, er komt nog een nieuwe toplaag op de paden. Het gehele terrein wordt nog opnieuw ingezaaid. De wandelbrug bij het Kerkepad is opgeknapt. De planken zijn gerepareerd en de leuningen zijn vervangen. Bij de Horsterkamp is een vistrap aangelegd, vissen kunnen nu het hoogteverschil bij de stuw overbruggen en verder zwemmen. De beek is bij de rondweg verbreed, er kan nu meer water doorheen. Het hemelwater van het parkeerterrein van De Bleek wordt opgevangen in een wadi. Het hemelwater kan nu op natuurlijke wijze infiltreren in de bodem.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.