Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. U krijgt dan een gereserveerde plaats bij uw woning of werkplek. Bij uw parkeerplaats komt een speciaal verkeersbord en een bord met uw kenteken erop. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Hebt u die niet? Dan moet een medische instantie eerst uw beperking onderzoeken.

Kosten

De kosten voor de plaatsing van een verkeersbord, het onderbord en de paal zullen door de aanvrager betaald moeten worden. De kosten hiervoor bedragen: € 200,00.

Benodigdheden

Om uw aanvraag in te dienen heeft u het volgende nodig:

 • het nummer van uw Europese gehandicaptenparkeerkaart
 • het kentekennummer van de auto waarvoor u de aanvraag indient
 • een verklaring van uw werkgever (als u de parkeerplaats bij uw werk wilt)

DigiD linkGehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Na uw aanvraag nemen wij binnen 8 weken contact met u op. Als u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats, bespreken we de locatie. Het kan zijn dat de door u opgegeven locatie niet in aanmerking komt als gehandicaptenparkeerplaats, bijvoorbeeld vanwege verkeersveiligheid of parkeerdruk. We hopen dan in overleg met u een alternatieve locatie aan te kunnen wijzen. Als dit van uw kant geen optie is, dan krijgt u uiteraard het betaalde bedrag van ons terug.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u moet een Europese gehandicaptenparkeerkaart bezitten
 • u kunt niet op eigen terrein parkeren
 • de beschikbare parkeerplaatsen moeten zo vaak bezet zijn dat parkeren in de directe omgeving van uw woning of bestemming vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is
 • de gemeente let erop dat de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet worden verstoord door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats

Goed om te weten

U kunt onder de volgende voorwaarden een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen:

U bent de bestuurder

 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres.
 • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw werkplek hebt u een verklaring van uw werkgever dat u daar werkt.
 • Het kenteken van het voertuig staat op uw naam of op naam van uw huisgenoot.
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder dat u de dagelijkse bestuurder bent.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

U bent de passagier

 • U kunt niet alleen bij uw woning achterblijven als de bestuurder de auto ophaalt en parkeert.
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
 • Er zijn geen mogelijkheden om voor uw woning of werkplek in of uit te stappen.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op hetzelfde adres als de bestuurder van de auto.
 • Het kenteken van de auto staat op uw naam of op naam van de bestuurder.
 • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder waarin staat dat de bestuurder de dagelijkse gebruiker van de auto is.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage of oprit.