Heeft u schade door bijvoorbeeld gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u eventueel de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U moet daarbij bewijzen dat u schade heeft geleden doordat de gemeente iets niet goed heeft gedaan.

DigiD linkGemeente Bronckhorst online aansprakelijk stellen

Woont u in het buitenland en heeft u een eID? Gebruikt u dan het formulier 'Aansprakelijk stellen gemeente (met eID)' om gemeente Bronckhorst aansprakelijk te stellen.

Wat heeft u nodig bij het invullen van het formulier

 • bewijs van de opgelopen schade, bijvoorbeeld een foto
 • indien mogelijk een foto van de omgeving van de schadelocatie
 • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s)
 • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
 • rekeningnummer (IBAN) en de naam waarop de rekening staat waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort

U kunt ook zelf een brief schrijven waarin u de gemeente aansprakelijk stelt, waarbij u bovengenoemde informatie meestuurt.

Wat gebeurt er na ontvangst van de aansprakelijkstelling?

 • u ontvangt een schriftelijke bevestiging met een kenmerk
 • de gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan (meestal binnen 2 weken) een brief
 • u krijgt (meestal binnen 6 weken nadat alle informatie compleet is) bericht of de gemeente een standpunt heeft kunnen bepalen of dat er meer tijd nodig is
 • als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding
 • als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg
 • de gemeente vraagt bij bepaalde aansprakelijkheidstellingen de verzekeringsmaatschappij de afhandeling over te nemen

Wat heb ik nodig?

 • Bewijs van de opgelopen schade. 
 • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie.
 • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond. Bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk.
 • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring. 
 • Eventueel foto's. 

De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht. 

Hoe lang duurt het?

Nadat alle informatie compleet is, krijgt u binnen 6 weken bericht of de gemeente:

 • het wel of niet eens is met uw schadeclaim of,
 • dat er meer tijd nodig is om dit te beoordelen.