Geschiedenis van Bronckhorst

Bronckhorst bestaat sinds 1 januari 2005. De gemeente is dus jong, maar de Bronckhorster dorpen hebben wel een lange geschiedenis. Hieronder een kort overzicht van het ontstaan van de grootste kernen.

Hengelo (Gld)

Hengelo, in de volksmond Henghel, is centrum van een landbouwgebied en werd al in het jaar 963 genoemd. Rond de Sint-Remigiuskerk ontstond een nederzetting op de grens van vruchtbare kleigebieden en wat armere zandgrond. Hengelo is bekend als paardendorp en om zijn vele motorraces. Het gemeentehuis van Bronckhorst is er gevestigd.

Hummelo

De kern Hummelo ontstond in 828 op een rivierduin bij landgoed Enghuizen, langs de doorgaande weg tussen Doetinchem en Zutphen. De lintbebouwing van het dorp is nog altijd goed zichtbaar. Aan kasteel Enghuizen herinneren alleen nog de natuurstenen brokstukken op het landgoed. In het beschermde dorpsgezicht valt met name hotel De Gouden Karper, uit 1642 (!), op.

Steenderen

Steenderen ontstond rond het jaar 1000 op een oeverwal van de IJssel en ligt in een uitgestrekt weidegebied. Dat het water het gebied nog wel eens teisterde, is te zien aan de oude boerderijen, die op hoogten, een soort terpen zijn gebouwd. Twee (inter)nationaal toonaangevende bedrijven in het dorp zijn aardappelverwerker Aviko en kaasfabriek FrieslandCampina.

Vorden

Vorden wordt in 1121 voor het eerst genoemd en is afgeleid van het woord voorde, een doorwaadbare plaats in een rivier, in dit geval de Vordense beek. Kruisingen van wegen en beken waren belangrijke punten en vaak verrees daar een
versterkte nederzetting. In Vorden was dat kasteel Vorden. Onder bescherming van de kasteelheer vestigden zich boeren en handwerkslieden. Vorden telt maar liefst negen kastelen, waarlangs een landelijk bekend fietstocht is uitgezet.

Zelhem

Informatie over de oorsprong van Zelhem, met ca. 11.000 inwoners het grootste dorp van Bronckhorst, staat in een akte uit 801. Hierin komt de naam Saleheim (wat huis (heim) met een zaal zou betekenen) voor als plaats waar evangelieprediker St. Ludgerus een kapel stichtte, die 1450 en 1500 als Lambertikerk zijn huidige vorm kreeg. De kerk is nog steeds het middelpunt van het dorp.