Als u transgender bent, dan kunt u vanaf uw 16e jaar uw geslachtsregistratie gratis laten wijzigen. U kunt dan ook gelijktijdig uw voornamen wijzigen als u dat wilt.

Maak een afspraak om een wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte door te geven bij de gemeente waar u geboren bent. Tijdens deze afspraak geeft u direct door welke voorna(a)m(en) u voortaan wilt hebben.

De wijziging van het geslacht op de geboorteakte wordt vervolgens door de gemeente waar u woont in de basisregistratie personen (BRP) verwerkt. Als dit is verwerkt, vervalt u paspoort/ identiteitskaart en rijbewijs, want deze is na de wijziging niet meer geldig. U moet bij de gemeente waar u woont een nieuw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs aanvragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Geslachtsregistratie wijzigen, hoe werkt het?

  • U bent 16 jaar of ouder. Toestemming van uw ouders is niet nodig.
  • Het is niet mogelijk om “Onbekend” als officiële geslachtsaanduiding te hebben.
  • Bent u in Bronckhorst of in één van de vijf voormalige gemeenten geboren? Dan maakt u telefonisch een afspraak bij cluster Burgerzaken om de wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte te laten registreren.
  • Bent u geboren in een andere gemeente in Nederland, dan vraagt u de wijziging bij die gemeente aan.
  • Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u alleen een verzoek doen als u een geldige verblijfsvergunning hebt en minimaal een jaar in Nederland woont.
  • Als uw geboorteakte niet in Nederland in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, moet u aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand plaatst een vermelding op uw geboorteakte.
  • De wijziging van het geslacht en eventueel voornamen op de geboorteakte wordt ook in de basisregistratie personen (BRP) verwerkt.

Wat heeft u nodig

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Een verklaring van een deskundige. De deskundige werkt bij een van de aangewezen instellingen. Ook heeft het CIBG een aantal deskundigen aangewezen. Deze staan geregistreerd in het BIG-register. Op de datum van de afspraak bij de gemeente, is uw deskundigenverklaring maximaal een half jaar oud.

Goed om te weten

Organisaties die toegang hebben tot de BRP, krijgen automatisch bericht over uw gewijzigde gegevens. Dit zijn doorgaans alle overheidsorganisaties waar u klant bij bent, zoals de belastingdienst en pensioenfondsen. Op basis van de melding passen zij hun administratie aan. Andere – commerciële - organisaties moet u zelf informeren. Op de website Transgender Info staat meer over het informeren van andere organisaties.