Op 24 september 2020 stemde de gemeenteraad in met het afval- en grondstoffenplan voor 2021 - 2025.  Hiermee kunnen inwoners veel afval gescheiden aanbieden, zodat het gerecycled kan worden tot nieuwe grondstoffen en producten. Belangrijk voor een duurzame toekomst, waarin we zuinig moeten zijn op grondstoffen. Uitgangspunt van het plan is ook een kostendekkende afvalstoffenheffing. Voorheen waren de inkomsten uit de afvalstoffenheffing structureel te laag, waardoor er jaarlijks een tekort was.

Het plan

Inwoners van Bronckhorst zijn koploper in afvalscheiding in Nederland. Scheiding is belangrijk voor een duurzame toekomst, waarin we zuinig moeten zijn op grondstoffen. Het plan voor 2021 - 2025 werkt toe naar 30kg restafval per inwoner (nu is dat ± 50kg) in 2025, wat aansluit bij de landelijke afvaldoelen. Ander belangrijk uitgangspunt van het plan is een kostendekkende afvalstoffenheffing.

Uit onderzoek in 2020 bleek dat de kosten voor afvalverwerking in Bronckhorst gemiddeld zijn, maar de inkomsten structureel te laag. Dit komt onder andere doordat per 1 januari 2020 veel minder mensen kozen voor een grijze container aan huis dan berekend en de inkomsten uit het vermarkten van afval nagenoeg opgedroogd zijn. Waar voorheen bijvoorbeeld de verkoop van ingezameld oud papier en textiel inkomsten opleverden, is dat nu bijna nihil, onder meer doordat afval niet meer naar China geëxporteerd kan worden.

Verder wil de gemeente zich inzetten om samen met inwoners de kwaliteit van het afval (PMD en gft) te verbeteren, zodat nog beter gerecycled kan worden. Nog regelmatig wordt hierin afval aangetroffen dat er niet in hoort. En dat is kostbaar om opnieuw te scheiden of kan helemaal niet gebruikt worden. Hiervoor stellen de gemeente en Circulus een uitvoeringsplan op. Ook het verder terugdringen van het grondstoffengebruik is een speerpunt. Hiervoor volgen we onder andere landelijke campagnes.

Servicepakket

Via het afval- en grondstoffenplan bieden we een uitgebreid servicepakket voor de afvalinzameling. De inzameling van gft-afval, PMD, oud papier en de BEST-tas is aan huis. In de gemeente zijn ondergrondse containers voor luiers en incontinentiemateriaal. Verder zijn er de brengpunten in Doesburg, Doetinchem en Zutphen en in het najaar staan op 200 plekken bladkorven. Grijs afval brengt iedereen in 2021 naar een ondergrondse container in de buurt. De containers voor grijs afval aan huis zijn dan verdwenen. Inwoners met (extra) medisch afval of mensen die hun grijze afval niet zelf kunnen wegbrengen, bieden we de mogelijkheid voor een zorgcontainer aan huis. De voorwaarden voor het toekennen van de zorgcontainer worden in 2021 geëvalueerd. Voor inwoners met een inkomen rond bijstandsniveau hebben we een kwijtscheldingsregeling.