Bij een acute hartstilstand is het van levensbelang om snel en doeltreffend te handelen binnen de eerste zes minuten. Bronckhorst neemt daarom deel aan het netwerk HartslagNu. Dit netwerk bestaat uit vrijwilligers die kunnen reanimeren en geschoold zijn om gebruik te maken van een Automatische Externe Defibrillator (AED) om de overlevingskans te vergroten.

Hoe werkt het?

Bij een melding van (mogelijk) hartfalen wordt door de meldkamercentralist eerst de ambulance opgeroepen. Direct hierna wordt automatisch het HartslagNu netwerk ingeschakeld via sms of app. De vrijwilligers (burgerhulpverleners) die aangesloten zijn bij het netwerk en die zich het dichtst bij de patiënt bevinden, worden opgeroepen om te gaan reanimeren totdat het ambulancepersoneel dit overneemt. Ook de politie Noord- en Oost-Gelderland maakt deel uit van dit netwerk. Voertuigen van de politie zijn standaard voorzien van een AED en kunnen soms mogelijk sneller bij een patiënt zijn dan de ambulance.

Verspreid over Bronckhorst hangen tientallen AED’s in buitenkasten die 24/7 beschikbaar zijn. Gemeente Bronckhorst werkt samen met AED Stichting Bronckhorst. De stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van hun AED-netwerk. Zij kunnen vrijwilligers ook adviseren over de mogelijkheden van scholing tot burgerhulpverlener. Ook AED’s van bedrijven/verenigingen kunnen voor het netwerk aangemeld worden (ook die met een beperktere beschikbaarheid). Meer informatie vindt u op website www.aedbronckhorst.nl.

In Bronckhorst wordt het netwerk jaarlijks zo’n 20-25 keer ingezet. In ongeveer een kwart van de alarmeringsgevallen wordt het slachtoffer door de inzet van vrijwilligers succesvol gereanimeerd.

Aanmelden als vrijwilliger?

Iedereen kan leren reanimeren en een AED leren bedienen. Om opgeroepen te worden bij een melding van hartfalen kunt u zich aanmelden via HartslagNu.

Direct online aanmelden als vrijwilliger via www.HartslagNu.nl