Per e-mail voortaan weten wat er in je omgeving speelt? Met Berichten over uw Buurt is dat het geval. Wethouder Wilko Pelgrom van Dienstverlening vertelt over dit nieuwe initiatief.  

Wat staat er precies in de Berichten over uw Buurt e-mails?  

“Denk bijvoorbeeld aan een vergunning voor het verbouwen van een huis, het kappen van een boom of het houden van een buurtfeest”, vertelt wethouder Wilko Pelgrom. “De gemeente en andere overheidsorganisaties zoals de provincie en het waterschap zijn verplicht om (voorgenomen) besluiten digitaal bekend te maken. Deze zogenoemde bekendmakingen, die impact hebben op iemands directe woonomgeving, komen in de e-mail te staan. Met Berichten over uw Buurt blijf je dus helemaal op de hoogte van de besluiten in je omgeving.”

Krijgt elke inwoner die e-mail?

“Nee, niet iedereen krijgt deze e-mails. Iedereen van 25 jaar en ouder die bij MijnOverheid een e-mailadres heeft opgegeven, wordt automatisch aangemeld voor Berichten over uw Buurt. We hopen dat andere inwoners snel volgen door ook in MijnOverheid een e-mailadres op te geven.”

Hoe vaak krijgt iemand straks zo’n mail?

“Iedereen krijgt straks maximaal één keer per week een e-mail van de overheid. De afzender is dan ook Overheid.nl. De allereerste e-mail is een welkomstmail. Daarin staat kort uitgelegd wat de dienst is, hoe je de instellingen wijzigt en hoe het afmelden werkt. Ook bevat de welkomstmail een link naar een speciale informatiepagina op Overheid.nl met uitgebreidere informatie over Berichten over uw Buurt. Het mooie is dat je zelf kunt bepalen hoe vaak je de e-mail van Berichten over uw Buurt toegestuurd wilt krijgen. De bekendmakingen in de e-mail zijn gebaseerd op je eigen woonadres. Je hebt de vrijheid om zelf te bepalen hoe groot het gebied is waarover de bekendmakingen gaan. De straal kan je instellen van 125 meter tot 3 kilometer rond je woonadres. De frequentie en straal instellen doe je via MijnOverheid. Mocht je geen behoefte hebben aan Berichten over uw Buurt, dan kan je je makkelijk afmelden via de mail zelf.”

Klopt het dat de overheid inwoners ongevraagd aanmeldt voor deze dienst?

“Dat klopt. Het doel van Berichten over uw Buurt is mensen actiever en transparanter te informeren over bekendmakingen die over hun eigen woonomgeving gaan. Ben je het bijvoorbeeld niet eens met een bepaalde vergunning of een bepaald besluit? Dan is inspraak mogelijk of kun je bezwaar maken. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat sommige mensen dit als spam zullen ervaren. Maar de overheid vindt het belangrijk dat inwoners zich betrokken voelen bij bekendmakingen die impact hebben op hun directe woonomgeving. Uiteraard kun je je makkelijk en snel afmelden als je geen Berichten over uw Buurt wilt ontvangen.”

Is de overheid niet bang dat het aantal bezwaren op besluiten door Berichten over uw Buurt stijgt?

“Bang? Nee, een stijgend aantal bezwaren is juist een teken dat mensen betrokken zijn bij hun buurt. Dat past in een goedwerkende democratie. We vinden het als b en w belangrijk dat alle inwoners betrokken zijn en mee kunnen doen bij dat wat er in hun buurt, in onze gemeente, speelt. Nu horen mensen soms pas achteraf van plannen en vergunningen die over hun eigen buurt, straat of huis gaan. Daardoor is er geen inspraakmogelijkheid meer of kunnen ze geen bezwaar meer maken. Dat is zonde.”  

Misschien voelt het ongevraagd ontvangen van een e-mail van de overheid voor sommige mensen als verdacht. Hebben jullie rekening gehouden met phishing?

“Dat is inderdaad een risico. Controleer daarom altijd de afzender van de e-mail, dat is Overheid.nl. Ook is het goed om de links te controleren, deze verwijzen alleen naar Overheid.nl. Weet dat je op Overheid.nl nooit wordt gevraagd om persoonlijke informatie voeren.”

Bestaat de dienst niet al?

“Dat klopt, er zijn twee varianten van de dienst. De variant waar we het nu over hebben is nieuw. Daarmee krijg je straks automatisch e-mails gebaseerd op je woonadres. De al bestaande variant is er eentje waar mensen zich zélf voor moeten aanmelden en ook zelf een adres kunnen kiezen waarover de bekendmakingen zullen gaan.”

Wanneer krijgen we in Bronckhorst de welkomstmail van Berichten over uw Buurt?

“In Bronckhorst gaan deze week de welkomstmails de deur uit.”

Hoe belangrijk is dit het initiatief?  

“Berichten over uw Buurt is een belangrijke stap naar transparantere communicatie tussen overheid en inwoners. Ik ben er blij mee en hoop dat onze inwoners dit initiatief ook waarderen.”