Het is heerlijk wonen in Bronckhorst. We hebben levendige kernen, sterke verenigingen en voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen. Dit willen we voor de toekomst behouden. Maar dat gaat niet vanzelf. Op verschillende plekken staat de leefbaarheid nu al onder druk. Dat willen we nu aanpakken. Door onderlinge verbindingen te leggen en samen te werken. Hiervoor is een budget dat nog tot eind 2024 beschikbaar is. 

Leefbaarheid is een breed begrip. Wat verstaan we daaronder? We hebben het over voorzieningen en locaties -binnen en buiten- waar ontmoeting, beweging, culturele activiteiten en sport plaatsvinden.  

Doe mee!

We zoeken enthousiaste inwoners, ondernemers of andere betrokkenen, die samen een kerngroep willen vormen. Jij weet immers het beste wat er leeft en speelt in jouw kern. En jij weet als geen ander waar behoefte aan is. Uiteraard moet er niets, maar als je een belangrijk idee hebt of een noodzaak in jouw kern kent en in aanmerking wilt komen voor een financiering, meld je dan aan en praat mee. We komen voor de zomer een paar keer bij elkaar en na de zomer nog een enkele keer.

Wat gaan we samen doen?

Als deelnemer aan de kerngroep weet jij wat er leeft en speelt in Bronckhorst. Deze kennis neem je mee naar de kerngroep. Ieder gebied heeft zijn eigen groep. In je eigen kerngroep bekijken we samen wat er nodig is in jouw gebied.  

Wanneer kun je meepraten?  

We verdelen onze gemeente in vijf gebieden. Op deze momenten kun je mee praten:

  • Gebied Zuid: maandag 22 april en dinsdag 21 mei
  • Gebied Oost: woensdag 24 april en woensdag 22 mei
  • Gebied West: donderdag 25 april en donderdag 23 mei
  • Gebied Noord: dinsdag 14 mei en dinsdag 11 juni
  • Gebied Midden: donderdag 16 mei en donderdag 13 juni

Op Leefbaar en sportief Bronckhorst zie je welke plaatsen bij welke gebieden horen. De bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten.  

Aanmelden kerngroep leefbaar en sportief Bronckhorst 

We zoeken je op!

In de afgelopen weken stonden we op de weekmarkt in Zelhem en Hengelo. Vrijdag 19 april om 10.30 uur staan we op de markt in Vorden om je te bevragen. Stel ook jouw vragen aan ons.  

Contact 

Wil je sparren over een idee? Neem contact op met een van onze twee contactpersonen:  

Jolanda Koldewey, tel. (06) 41 68 89 40 of mailadres j.koldewey@bronckhorst.nl.

Guus Roeloffzen, tel. (06) 81 03 54 06 of mailadres g.roeloffzen@bronckhorst.nl