Het bedrijventerrein Industriepark in Zelhem dateert uit de jaren ’60 en is verouderd en daardoor niet meer goed geschikt om bedrijven te huisvesten. Daarnaast is het wegprofiel te smal voor vrachtverkeer en is de bocht te scherp voor vrachtverkeer om deze veilig te passeren. Ook is er te weinig groen in het gebied. De gemeente streeft ernaar om samen met de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken.

Hiervoor is onder leiding van SAB uit Arnhem een herstructureringsplan opgesteld. Dit herstructureringsplan bevat in hoofdlijnen: het verleggen en verbreden van de weg, meer ruimte om (openbaar) groen te creëren en grotere bedrijfskavels.

Om de maatregelen in de praktijk ook te kunnen uitvoeren, was een bestemmingsplanwijziging nodig. Met alle inbreng van omwonenden en bedrijven heeft SAB hiervoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast op 28 april 2022. Het plan is inmiddels onherroepelijk. De uitvoeringsfase kan starten.

Vleermuiskasten

Het industrieterrein is de leefruimte van de gewone dwergvleermuis. Enkele omwonenden hebben aangegeven interesse te hebben in het (tijdelijk) ophangen van vleermuiskasten aan of nabij hun woning. Natuuraannemer Ranox bepaalt welke locaties geschikt zijn voor een kast en gaat de kasten vervolgens in overleg met de bewoner bestellen en ophangen.

Planning

Met de bewoners van Industriepark 4 zijn afspraken over het wegprofiel en de groenstrook ter hoogte van de woning. Daarnaast bestaat ook bij het bedrijf Wolfs Caravans de bereidheid om het wegprofiel en groenstrook voor dit bedrijf door te trekken. Een en ander betekent dat we ook voor de 2e fase de voorbereidingen in gang kunnen zetten. Het pand van Heutink (Industriepark 14) wordt uiterlijk begin december 2022 opgeleverd.