Op 13 april tijdens het Symposium Wereld Parkinsondag 2024 in Nieuwegein ontving Marten Munneke (55 jaar) uit Olburgen van minister van Medische Zorg Pia Dijkstra de Officier in de Orde van Oranje Nassau onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor patiënten met Parkinson of Parkinsonisme. Munneke is medeoprichter van ParkinsonNet, een zorgnetwerk dat patiënten en zorgverleners helpt gespecialiseerde zorg zo veel mogelijk op maat aan te bieden. Inmiddels heeft het netwerk landelijk bijna 4.000 gebruikers en is het ook in Luxemburg, Noorwegen en Californië als standaard overgenomen. 

Marten Munneke zet zich al jaren in om de kennis over Parkinson en Parkinsonisme te vergroten, te delen, een behandeling te vinden en fondsen te werven voor meer onderzoek. Met de ontwikkeling van ParkinsonNet heeft hij mede vormgegeven aan zijn geloof dat Parkinson en Parkinsonisme het beste behandeld kan worden als álle zorgverleners, van neuroloog en fysiotherapeut tot diëtist en verpleegkundige, zo veel mogelijk over de aandoening weten. Hij draagt zorg voor de visie en toekomststrategie achter de organisatie, zoekt de samenwerking met partijen en wetenschappers, regelt bijscholing van zorgprofessionals in de eerste- en tweedelijnszorg en draagt zo bij aan het begrijpen van de ziekte en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden. Ook richtte hij in 2018 vanuit ParkinsonNet mede ParkinsonNEXT op: een online platform dat patiënten, naasten, wetenschappers en zorgverleners bij elkaar brengt en waar mensen gemakkelijk mee kunnen doen aan onderzoeks- en innovatieprojecten. Dit zorgt ervoor dat sneller onderzoek mogelijk is. 

Geschat wordt dat door de efficiëntie van ParkinsonNet in Nederlands jaarlijks 11 tot 43 miljoen euro wordt bespaard op de zorg. Bovendien was hij medeoprichter van ParkinsonTV en het jaarlijkse fietsevenement BikeVoorParkinson, waarbij fondsen worden geworven voor onderzoek. Door het belang van zijn werk ontving hij ook verschillende internationale prijzen. Naast zijn activiteiten voor ParkinsonNet is Marten Munneke is wetenschappelijk directeur van Parkinson Centrum Nijmegen, een expertisecentrum van het Radboud. De minister omschreef hem als een ‘hoogvlieger van de zorg’. Ook wij feliciteren hem van harte met deze prachtige en zeer verdiende koninklijke onderscheiding!