Honden aan de lijn binnen de bebouwde kom

Veel mensen hebben een hond. De meeste mensen die hun hond uitlaten houden bewust of onbewust een beetje toezicht op de buurt. Dat is mooi. Ze melden bijvoorbeeld zwerfafval, overhangende takken die gevaar op kunnen leveren of een lantaarnpaal die niet werkt. Honden en hun eigenaren maken gebruik van de openbare ruimte. Net zoals wandelaars, fietsers en kinderen. Zij willen geen overlast van loslopende honden en hondenpoep. De laatste tijd krijgen we helaas meer klachten over loslopende honden. Onze boa’s controleren hier regelmatig op, maar bij deze zetten we de regels om zowel hondenbezitters als mensen zonder hond de ruimte te geven nog eens op een rij. Zo houden wij Bronckhorst fijn voor iedereen.

Waar mag je hond loslopen?

 • Binnen de bebouwde kom op de speciaal daarvoor aangegeven losloopterreinen
 • Overal buiten de bebouwde kom, tenzij staat aangegeven dat dat niet mag (bijvoorbeeld op een particulier terrein)

Waar moet je hond zijn aangelijnd?

 • Binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de losloopterreinen
 • Buiten de bebouwde kom waar een aanlijnplicht geldt (zoals op particuliere terreinen, in natuur- en bosgebieden en op landgoederen)

Waar mag je hond niet lopen of verblijven?

 • Honden zijn niet toegestaan op kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden
 • Honden zijn in de openbare ruimte niet toegestaan als de hond geen halsband of ander identificatiemerk draagt

Je bent altijd verplicht om:

 • De poep van je hond op te ruimen met een hondenpoepzakje. Niet alleen omdat het vies is, maar ook omdat hondenpoep schadelijke ziektes kan overbrengen. Gooi het zakje in een afvalbak of in je eigen container voor restafval
 • Een hondenpoepzakje of een ander hulpmiddel voor het opruimen bij je te hebben. De BOA kan je hier naar vragen en voor beboeten als je geen opruimmiddel bij je hebt

Uitzonderingen

 • Houders van geleide- of hulphonden voor gehandicapten hoeven de poep niet op te ruimen en de hond niet aan te lijnen
 • Mensen die aangewezen zijn op een vervoermiddel vanwege hun handicap, hoeven de poep niet op te ruimen. Wel moeten zij hun hond aanlijnen
 • Begeleiders die honden aantoonbaar gekwalificeerd opleiden tot geleide- of hulphond hoeven hun hond niet aan te lijnen

Voorkom een boete

De boetes bedragen (exclusief administratiekosten):

 • Je hond laten loslopen waar het niet mag: € 100,00
 • Geen opruimmiddel bij de hand hebben: € 100,00
 • De poep van je hond niet opruimen: € 140,00
 • Je hond uitlaten op een plek waar het niet mag: € 140,00
 • Je hond laten loslopen op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide: € 140,00

Losloopgebieden in Bronckhorst 

Wist je dat er in Bronckhorst een aantal losloopgebieden zijn? Hier vind je ze op een rij: 

 • Op landgoed kasteel Vorden mogen honden los op de aangegeven wegen en paden 
 • In Zelhem is een hondenlosloopgebied nabij het tunneltje onder de Rondweg, in de hoek met de Kampweg en Toorweg
 • In Hengelo is een hondenlosloopveldje aan de Varsselseweg (aan de achterkant van het Hengelose dorpsbos)