Als de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar reageert, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan moet de gemeente u een bedrag betalen (een dwangsom).

De gemeente moet op tijd beslissen

De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn. In de meeste situaties moet de gemeente binnen 8 weken beslissen. Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u hierover altijd een bericht sturen.

Gemeente in gebreke stellen (DigiD of eHerkenning niveau 2+)

U kunt de ingebrekestelling ook per brief kenbaar maken. Zet in uw brief uw naam, adres, de datum, om welke aanvraag of bezwaar het gaat, uw IBAN-rekeningnummer en ons kenmerk (dit vindt u op de ontvangstbevestiging). Zorg dat u uw brief ondertekent.

Hoe het werkt

  • De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangst van uw ingebrekestelling een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. 
     
  • Doet de gemeente dit niet? Dan gaat automatisch de dwangsom lopen. De gemeente moet u dan een bedrag betalen voor elke dag na de termijn waarop zij niet beslist.

In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen. Dit heet ‘beroep indienen’. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.