De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald. Onderdeel van het examen is de participatieverklaring. Deze verklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. U maakt kennis met de spelregels (normen en waarden, rechten en plichten) van Nederland en u leert hoe u deze regels moet gebruiken.

Verblijfsvergunning ontvangen op of na 1 januari 2022?

Voor u geldt de nieuwe inburgeringswet. U krijgt een brief van DUO over uw inburgering.

Heeft u een verblijfsstatus gekregen omdat u asielzoeker was en gaat u in Bronckhorst wonen?

De gemeente Bronckhorst wil graag zo snel mogelijk kennis met u maken, dus wanneer u nog in een AZC woont. De consulent van de gemeente neemt contact met u op voor een afspraak. Soms is de afspraak in het AZC, soms bij de gemeente, soms digitaal.

De gemeente gaat u begeleiden bij uw inburgering en maakt samen met u een persoonlijk plan. Dit plan past bij uw eigen mogelijkheden. In het plan staat bijvoorbeeld;

 • op welk niveau u Nederlands gaat leren.
 • welke afspraken er zijn gemaakt over (vrijwilligers-)werk of een stage.
 • hoeveel uur u aan inburgering moet besteden.

Ook gaat u lessen volgen over de Participatie Verklaring en het vinden van werk. De gemeente regelt en betaalt de inburgering (bijvoorbeeld taallessen, stages en begeleiding naar werk) voor u. Direct na uw verhuizing krijgt u ook begeleiding voor alles wat u moet regelen om u thuis te kunnen voelen. U krijgt hulp bij praktische zaken zoals het vinden van een arts, school voor uw kinderen en leert u over geldzaken in Nederland. Daarnaast krijgt u een maatje die u helpt bij het maken van afspraken en de kennismaking met mensen in uw dorp.

Bent u geen asielmigrant, maar bijvoorbeeld gezinsmigrant?

De consulent maakt met u een persoonlijk plan over uw mogelijkheden en uw niveau van taallessen. Daarna start uw termijn voor inburgering. U ontvangt dan van DUO een kennisgeving over uw inburgeringstermijn. U kiest zelf of u inburgeringslessen gaat volgen. U kunt hiervoor geld lenen bij DUO. De consulent van de gemeente begeleidt u bij het inburgeringstraject en biedt u de module arbeidsmarktparticipatie (MAP) en het participatieverklaringstraject (PVT) aan.

Verblijfsvergunning ontvangen op of na 1 januari 2013 en voor 1 januari 2022?

Bij DUO krijgt u informatie over taallessen, cursussen en het examen. Als u dat wilt krijgt u begeleiding van de consulent van de gemeente, bijvoorbeeld voor een brede intake en een persoonlijk plan voor uw inburgering en participatie (PIP). Kijkt u vast op de website van DUO. Daarna doet u het volgende:

 • u zoekt zelf een inburgeringscursus, de consulent van de gemeente kan u hierbij helpen
 • u betaalt zelf de inburgeringscursus
 • u schrijft zich in voor het inburgeringsexamen
 • u betaalt zelf het inburgeringsexamen
 • u kunt geld lenen bij DUO

Woont u in het buitenland?

Hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan moet u het basisexamen inburgering maken in het land waar u woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

Hoe lang duurt het?

U krijgt van DUO drie jaar de tijd om uw inburgeringsdiploma te halen. Uw school bespreekt met u hoe uw vorderingen zijn en wanneer u examen kunt doen.

Goed om te weten

Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe regels voor nieuwkomers met de Turkse nationaliteit en hun gezinsleden. Voor hen gelden nu dezelfde regels als voor gezinsmigranten.

Kennismigranten, studenten of migranten die met een tijdelijk doel naar Nederland komen, hebben geen inburgeringsplicht. Ook nieuwkomers met de Turkse nationaliteit die nu al in Nederland zijn en een verblijfsvergunning hebben, hoeven in principe niet (alsnog) het inburgeringstraject te doorlopen.

Voor een aantal groepen is inburgeren verplicht.

Vluchteling/asielmigrant

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan bent u statushouder. Voor u als statushouder geldt het volgende voor inburgeren:

 • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
 • Als statushouder krijgt u hulp bij het inburgeren van de gemeente. De gemeente neemt contact met u op. U kunt ook zelf contact opnemen.
 • U krijgt maatschappelijke begeleiding en praktische ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk. Meer informatie vindt u op de website van Vluchtelingenwerk.

Gezinsmigrant of overige migrant

Bent u niet als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u een verblijfsvergunning? Dan bent u gezinsmigrant of overige migrant. Dat bent u bijvoorbeeld als u naar Nederland bent gekomen om samen te wonen met uw Nederlandse partner. Of als u naar Nederland bent gekomen voor uw werk als geestelijk bedienaar. Voor u als gezinsmigrant of overige migrant geldt het volgende voor inburgeren:

 • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
 • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een taalschool. U koopt uw inburgeringslessen zelf in bij een taalschool. U kunt voor de kosten ook een lening afsluiten bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl.

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

Niet inburgeren

Bekijk op de website van de IND wanneer u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.