De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

De individuele inkomenstoeslag vraagt u elk jaar opnieuw aan. Heeft u de individuele inkomenstoeslag al een keer aangevraagd, dan kunt u niet eerder dan 12 maanden later opnieuw de individuele toeslag aanvragen. Voorbeeld: u vroeg op 3 januari 2020 de individuele inkomenstoeslag aan. De volgende individuele inkomenstoeslag kunt u vanaf 3 januari 2021 aanvragen.

De individuele inkomenstoeslag bedraagt:

 • voor gehuwden € 734,00
 • voor alleenstaande ouders € 661,00
 • voor alleenstaanden € 514,00

Individuele inkomenstoeslag aanvragen (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

Nodig bij aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet u voldoen aan de inkomens- en vermogenseisen (zie kopje ‘Goed om te weten’). Om vast te stellen dat u hieraan voldoet hebben wij gegevens van u nodig. Wat hebben wij nodig?

 • Kopieën van de jaaroverzichten van uw bankrekeningen over de afgelopen drie jaar en indien van toepassing uw partner en/of uw minderjarige kinderen;
  Let op: Heeft u de individuele inkomenstoeslag vorig jaar ontvangen? Stuurt u dan alleen bankafschriften van het huidige jaar en jaaroverzichten van de voorgaande twee jaren op. Dit geldt niet wanneer u een wisselend inkomen heeft of zzp’er bent.
 • Beschikking heffingskortingen van de Belastingdienst (kind gebonden budget, de inkomensafhankelijke combinatiekorting e.d.);
 • Bewijs van bijschrijving alimentatie (indien van toepassing);
 • Kopie van het hypotheekoverzicht per 31 december van vorig jaar (indien van toepassing);
 • Kopieën van bankafschriften waarop inkomen uit aandelen en uitkering van levens- of lijfrenteverzekering te zien is (indien van toepassing);
 • Kopieën van bewijsstukken van schulden (indien van toepassing).

Let op: Ontvangt u al (meer dan) 3 jaar een Participatiewetuitkering van de gemeente dan zijn uw financiële gegevens al bij ons bekend en zijn deze bewijsstukken niet nodig.

Nadat de gemeente uw aanvraag en alle gevraagde gegevens heeft ontvangen, krijgt u binnen 8 weken bericht. U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

Formulierenhulp

Vindt u het moeilijk een formulier in te vullen en gegevens te verzamelen? Dan kunnen wij de hulp van een vrijwilliger van Schuldhulpmaatje of Humanitas inschakelen. 

Goed om te weten

U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
 • u hebt al 3 jaar een laag inkomen
 • uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm
 • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering
 • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen
 • u volgt geen opleiding als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

Inkomenseis

Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc. Onderstaande inkomensgrenzen (netto exclusief vakantietoeslag) per maand zijn van toepassing.

WieBedrag
Alleenstaande (ouder) die zelfstandig woont€ 1.586,00
Alleenstaande die in een zorginstelling woont€ 554,00
Gehuwde die zelfstandig woont€ 2.265,00
Gehuwde die in een zorginstelling woont€ 898,00

Vermogenseis

Vermogen is bezittingen min schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: bank- en spaargelden, eigen woning, auto, aandelen, levensverzekering, lijfrente. Het vermogen mag niet meer bedragen dan:

WieMaximale vermogen
Gezin en alleenstaande ouder€ 15.150,00
Alleenstaande€ 7.575,00