Veel gestelde vragen en antwoorden

Gaan inwoners van Zelhem voor op anderen? En uw eigen kinderen en hun vrienden?

Gro.Zel BV: de Zelhemmers hebben als eerste de informatie en kunnen zich ook als eerste aanmelden op volgorde van binnenkomst bij Van Zeeburg Luimes en Lebbink Makelaars of bij Rosendaal Makelaars B.V. uit 's-Heerenberg.  Mijn eigen kinderen krijgen via mij wel de eerste keuzemogelijkheid.

Gemeente: In de wet is nu vastgelegd dat we geen mensen mogen uitsluiten bij woningbouw. Op dit moment zijn er kabinetsplannen om eigen inwoners meer kans te geven op de lokale woningmarkt. Als de plannen doorgaan, mogen gemeenten de helft van de huur- en koopwoningen voor eigen inwoners reserveren. Wat we nu in ieder geval doen is aan marktpartijen vragen om de woningen eerst lokaal aan te bieden voor een bepaalde periode. We merken ook dat lokale initiatiefnemers lokale woningzoekenden voor willen laten gaan. Maar we willen echter mensen die een grote sociale binding hebben of willen terugkeren naar de gemeente, niet uitsluiten.

Kunnen de gegevens van de makelaar gedeeld worden?

Gro.Zel BV: Ja, zoals gezegd kunnen belangstellenden voor een woning via Gro.Zel BV zich aanmelden via Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars uit Zelhem of bij Rosendaal Makelaars B.V. uit 's-Heerenberg.

Worden het huur- of koopwoningen? Of beiden?

Er komen zowel huur- als koopwoningen. Hoeveel koop of huur, dat is nu nog niet goed te zeggen. Duidelijk is wel dat er zowel huurwoningen als koopwoningen komen. Er komen vrijwel zeker zowel vrije sector huurwoningen als sociale huurwoningen.

Wat zijn de plannen met de waterzuivering die nu nog gevestigd is aan de Toonkweg. Dit i.v.m. de stankoverlast die daar regelmatig is te ruiken.

Het rioolgemaal zal er blijven, omdat dit een verzamelpunt en afvoerpunt is van rioolleidingen. Binnen het plan zal rekening worden gehouden met het inpassen van het rioolgemaal. Dat het rioolgemaal stankoverlast geeft is bekend, de stankoverlast is technisch goed op te lossen. Daar gaan we zeker mee aan de slag.

Wanneer verwachten jullie dat de woningen in de verkoop gaan?

Volgens de huidige planning kan er, als alles meezit, vanaf het najaar 2024 worden gestart met de bouw. Als het tegenzit kan dit zo maar een jaar langer duren. De verwachting is dat het plan in fases wordt gerealiseerd.

Is er in het huidige plan ook extra ruimte voor flexwoningen?

In 1e instantie via Gro.Zel niet, via de gemeente zou via een CPO project wel een flexwoningenproject mogelijk kunnen worden.

Deze sites zijn nog niet in lucht klopt dat?

Nee, de informatie en de aanmeldingsmogelijkheid voor een CPO voor Zelhem Het Loo is te vinden op de pagina 'uitbreidingslocatie Zelhem'. De inschrijving voor interesse in CPO is inmiddels gesloten.

Is inschrijven enkel aanmelden of moet je ook al aangeven waar je voorkeur (locatie of woningtype) naar uitgaat?

Bij Gro.Zel kunnen gegadigden voor een woning zich aanmelden via Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars uit Zelhem of bij Rosendaal Makelaars B.V. uit 's Heerenberg. Bij de gemeente kunnen gegadigden zich sinds 14 december, in 1e instantie alleen voor een woning via een Collectief particulier Opdrachtgeverschap (CPO) aanmelden voor een seniorenwoning of een starterswoning. De CPO inschrijving stond open tot 1 februari 2023. Daarna wordt de balans opgemaakt.

Kunnen de stikstofnormen nog vertraging opleveren?

In principe wordt verwacht dat de stikstofnormen geen planvertragingen voor Zelhem Het Loo gaan opleveren.
De stikstof AERIUS berekeningen zijn wel een belangrijk aandachtspunt voor de planuitwerkingen en worden een (verplicht) onderdeel van het Omgevingsplan/bestemmingsplan voor Zelhem Het Loo. Zelhem Het Loo heeft relatief weinig last van stikstofnormen. Het dichtst bij zijnde Natura 2000 gebied ligt op relatief grote afstand van het plangebied, dit zijn de uiterwaarden van de IJssel.