De gemeenten Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek werken met een gezamenlijk uitnodigingsbeleid voor deelname aan onderhandse aanbestedingen van opdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken. Dit beleid wordt beschreven in de 'Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten versie Bronckhorst’. De Groslijstensystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers om deel te nemen aan onderhandse aanbestedingen. De systematiek is alleen van toepassing op overheidsopdrachten voor cultuurtechnische en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch onderhoud.

Aanmelden voor groslijst

U kunt zich als leverancier aanmelden voor de groslijst(en) via het platform Mercell Source-to-Contract. Wilt u zich aanmelden voor meerdere groslijsten, dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Na de aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging en krijgt u binnen 2 weken een antwoord op uw verzoek.

Aanmelden voor de groslijst(en) van Bronckhorst via Mercell Source-to-Contract(externe link)

Actuele aanbestedingen

De gemeente maakt in het kader van meer openheid bij het inkoopbeleid, de opdrachten kenbaar aan aannemers van werken en leveranciers van producten of diensten.

Deze opdrachten worden gepubliceerd op TenderNed, online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Wilt u als leverancier meedingen naar de opdracht, neem dan contact op met de in de publicatie genoemde contactpersoon.

Bekijk de actuele aanbestedingen op TenderNed(externe link)