Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster:

  • topografische gegevens,
  • landmeetkundige gegevens,
  • gegevens over beperkingen op onroerend goed en
  • gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

Kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster(externe link)

De kwaliteit van de kaartinformatie is niet zo goed dat u vanaf deze kaart kunt meten. U moet er van uitgaan dat de kaart tot op een halve meter nauwkeurig is. Voor hogere nauwkeurigheid kunt u bij het kadaster een kadastraal veldwerk opvragen. Dit is een schets (niet op schaal) van het betreffende perceel met maatvoering.

Deze gegevens houdt het Kadaster bij aan de hand van een kadastrale aanduiding. Een aanduiding bestaat uit:

  1. De aanwijzing van de kadastrale gemeente waar de onroerende zaak ligt.
  2. Een sectie-aanduiding door middel van een letter.
  3. Een perceelsaanduiding door middel van een nummer.

Twijfelt u over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren? Dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond.

Goed om te weten

Als u niet via de website van het Kadaster uw aanvraag kan doen, dan kunt u bij de gemeente terecht. U kunt uw aanvraag indienen via ons contactformulier of telefonisch contact opnemen via tel. (0575) 75 02 50.

Aan de aanvraag van kadastrale gegevens zijn kosten verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn, kunt u nalezen onder hoofdstuk 8 in de tarieventabel van de legesverordening.