Kansspel organiseren

Gaat u een loterij organiseren? Dan vraagt u hiervoor bij de gemeente een vergunning aan.

Gaat u een klein kansspel (bingo of Rad van Fortuin) organiseren? Dan heeft u geen vergunning nodig, maar moet u hiervan minimaal 14 dagen van tevoren een melding doen.

Om een loterij of klein kansspel te organiseren, gelden er voorwaarden.

Voorwaarden klein kansspel (bingo of rad van fortuin)

 • U meldt het klein kansspel tenminste 14 dagen van tevoren bij de gemeente
 • Uw Nederlandse vereniging of stichting bestaat tenminste 3 jaar en heeft niet als primair doel het organiseren van kansspelen
 • De waarde van de prijzen per spelronde bedraagt niet meer dan € 400
 • Het totale prijzenpakket mag per bijeenkomst niet meer waard zijn dan € 1.550
 • U organiseert het klein kansspel voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel
 • Het doel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een klein kansspel.

Voorwaarden loterij

 • De opbrengst is uitsluitend bestemd voor een algemeen belang
 • Minimaal 40% van de opbrengst van de loterij gaat naar het doel waarvoor de vergunning is verleend
 • De waarde van prijzen en premies mag bij elkaar niet meer zijn dan € 4.500. Als het prijzengeld meer dan € 4.500 is, moet u bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraag indienen

De kosten voor het aanvragen van een kansspelvergunning zijn € 21,70.

 DigiDKansspelmelding doen of -vergunning aanvragen

Goed om te weten

U mag een loterij organiseren als:

 • minimaal 50% van de opbrengst naar het goede doel gaat;
 • u maximaal 50% van de opbrengst gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen.

U mag een prijsvraag organiseren als:

 • de deelnemer er iets voor moet doen. Bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken;
 • een jury bepaalt wie de prijzen wint.

U mag een bingo organiseren als:

 • een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat de bingo organiseert;
 • de waarde van de prijzen per spelronde maximaal € 400,- zijn;
 • de waarde van de prijzen per bijeenkomst maximaal € 1.550,- zijn.

U mag een kansspel ter promotie organiseren als u daar uitsluitend reclame mee wilt maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de regels die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan. Deze gedragscode vindt u op de website van de Kansspelautoriteit.