Er zijn verschillende vormen van kinderopvang:

  • Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf) of gastouder. Staat het kindercentrum of de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)(externe link)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
  • Buitenschoolse opvang is opvang voor schoolgaande kinderen. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf) of gastouder. Staat het kindercentrum of de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)(externe link)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
  • Tussenschoolse opvang(externe link) is opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen. U kunt hiervoor geen kinderopvangtoeslag krijgen.

Voor opvang door bijvoorbeeld door vrienden en familie kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen. Tenzij zij gastouders (externe link)zijn.

Wilt u een Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang of Gastouderbureau starten? Bekijk dan voor meer informatie het stappenplan kinderopvang starten(externe link) of het stappenplan gastouderbureau starten(externe link) op de site Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. Meer informatie over gastouder worden(externe link), vindt u op de site van de Rijksoverheid.

VOG kinderopvang aanvragen

Om een kinderopvang te kunnen starten, moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen. Meer informatie over het aanvragen van een VOG voor kinderopvang(externe link) vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Aanmelden bij Geschillencommissie Kinderopvang

Alle houders van kinderopvangcentra en gastouderbureaus zijn verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang (link toevoegen). Als u dit niet doet, dan kunt u zich niet inschrijven bij de gemeente.

Kinderopvang inschrijven bij gemeente

Wilt u een aanvraag wilt indienen voor het starten van een kinderopvangcentrum of gastouderbureau, gebruikt u één van onderstaande formulieren:

Wilt u als gastouder een kinderopvang starten, dan neemt u eerst contact op met een geregistreerd Gastouderbureau. Deze Gastouderbureaus staan in het Landelijk Register Kinderopvang(externe link). Het Gastouderbureau dient vervolgens met onderstaand formulier de aanvraag bij de gemeente in.

Als u voldoet aan de wettelijke eisen en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst heeft een positief advies uitgebracht, plaatst de gemeente uw kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)(externe link) en mag u starten.

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning op grond van de Wet kinderopvang betaalt u € 50,80.

Hoe lang duurt het?

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert of uw kinderopvang aan alle eisen voldoet. Uiterlijk 10 weken na uw aanvraag om uw kinderopvang te laten registreren in het LRK, ontvangt u het besluit van de gemeente.

Goed om te weten

Goede kinderopvang is erg belangrijk. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom heeft de Rijksoverheid kwaliteitseisen(externe link) opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.