Kinderopvang, tegemoetkoming in de kosten

U kunt bij de gemeente een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten vragen, als:

 • u geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt én in een re-integratietraject zit én een uitkering van de gemeente of een uitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet ontvangt; of,
 • u om sociaal / medische redenen op kinderopvang bent aangewezen én geen financiële draagkracht heeft.

DigiDTegemoetkoming in de kosten van kinderopvang aanvragen

Als u een uitkering van het UWV heeft én een re-integratietraject volgt, kunt u bij het UWV terecht voor een tegemoetkoming.

Nodig bij aanvraag

Kinderopvang in verband met re-integratie

 • een kopie van het contract of de offerte van de instelling die de kinderopvang gaat verzorgen, inclusief de prijsgegevens;
 • een kopie van uw legitimatiebewijs;
 • een kopie van de brief toekenning Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst;
 • Loonspecificaties van de afgelopen drie maanden;
 • Bankafschriften over de afgelopen drie maanden.

Kinderopvang in verband sociaal/medische indicatie

 • een kopie van het contract of de offerte van de instelling die de kinderopvang gaat verzorgen, inclusief de prijsgegevens;
 • een kopie van uw legitimatiebewijs;
 • een sociaal/medische indicatie van een arts of een maatschappelijke werker;
 • Loonspecificaties van de afgelopen drie maanden;
 • Bankafschriften over de afgelopen drie maanden.

Bij de vaststelling van de tegemoetkoming van de kosten van kinderopvang om sociaal/medische redenen wordt rekening gehouden met uw draagkracht uit inkomen en vermogen. Als u zelf voldoende financiële middelen heeft om de kinderopvang te betalen komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming vanuit de gemeente.

Formulierenhulp

Vindt u het moeilijk een formulier in te vullen en gegevens te verzamelen? Dan kunnen wij de hulp van een vrijwilliger van Schuldhulpmaatje of Humanitas inschakelen.