Het is belangrijk dat kinderen kunnen meedoen aan schoolactiviteiten, een verjaardagsviering of een dagje uit, ook als er thuis weinig geld is. Lukt dit niet, dan springt de gemeente bij. Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen een kindpakket aanvragen. Heeft u een laag inkomen (bijstandsniveau of er net boven) en/of u zit in de schuldsanering (WSNP) en/of u ontvangt een voedselbankpakket dan kunt u een aanvraag indienen.

Wat is het kindpakket?

Kinderen weten beter dan volwassenen wat nodig is om erbij te horen en mee te kunnen doen. Daarom hebben zij samen met ons nagedacht over de samenstelling van het kindpakket. Het Bronckhorster kindpakket bestaat uit verschillende tegemoetkomingen in kosten. We maken geen geld over. Alle spullen, uitjes of pakketten worden in natura verstrekt of u krijgt hiervoor een tegoedbon, waarmee u het deze kunt aanschaffen. U kunt kiezen uit:

 • Voor uw kind tussen 0 tot 18 jaar kunt u een kledingpakket zomer aanvragen in de periode van maart tot en met september 
 • Voor uw kind tussen 0 tot 18 jaar kunt u een kledingpakket winter aanvragen in de periode van september tot en met februari
 • Voor uw kind van 4 jaar tot 12 jaar: verjaardagsbox
 • Voor uw kind van 4 tot 18 jaar: bioscoopbon, bon voor aanschaf schoolspullen, cadeaukaart voor een dagje uit, het schoolkamp of schooluitjes
 • Voor uw kind vanaf de brugklas tot 18 jaar: laptop/tablet/telefoon (maximale vergoeding telefoon is € 200,00), fiets, vakantiekamp

Nodig bij aanvraag

Bij de aanvraag hebt u nodig:

 • uw DigiD of eHerkenning niveau 2+;
 • kopieën van bankafschriften van alle betaal- én spaarrekeningen van de laatste maand van u, uw partner en uw minderjarige kinderen;
 • kopieën van de laatste loonstrook van u en uw partner;
 • vallen u en/of uw partner onder een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject, dan moet u ook een kopie van de rechterlijke uitspraak WSNP meesturen.

Ontvangt u een Participatiewetuitkering van de gemeente dan zijn uw financiële gegevens al bij ons bekend en zijn deze bewijsstukken niet nodig.

DigiD linkKindpakket aanvragen (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

Voorwaarden

 • het kind waarvoor het kindpakket wordt aangevraagd woont in Bronckhorst;
 • het (gezins-) inkomen is lager dan de norm voor uw woonsituatie (zie tabel onder 'Goed om te weten');
 • het (gezins-) vermogen is lager dan de norm voor uw woonsituatie (zie tabel onder 'Goed om te weten').

Let op! Eventuele reis- en parkeerkosten voor de activiteiten worden niet vergoed.

Formulierenhulp

Vindt u het moeilijk een formulier in te vullen en gegevens te verzamelen? Dan kunnen wij de hulp van een vrijwilliger van Schuldhulpmaatje of Humanitas inschakelen. 

De gemeente beslist binnen 8 weken op de aanvraag.

Goed om te weten

Inkomenseis

Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc. Onderstaande inkomensgrenzen (netto exclusief vakantietoeslag) per maand zijn van toepassing.

U bentBedrag
Alleenstaande of alleenstaande ouder, 18 tot 21 jaar€ 391,00
Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.586,00
Gehuwden, 18 tot 21 jaar met kinderen€ 1.236,00
Gehuwden, één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen€ 1.977,00
Gehuwden, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 2.265,00

Vermogenseis

Vermogen is bezittingen minus schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: bank- en spaargelden. Het vermogen mag niet meer bedragen dan:

 • Gezin en alleenstaande ouder: € 15.150,00
 • Alleenstaande: € 7.575,00