De uitvoering van de inzameling van alle afvalstoffen is ondergebracht bij Circulus. Ook de huis-aan-huis inzameling van textiel(externe link) wordt door Circulus uitgevoerd, er worden geen inzamelvergunningen voor textiel aan derden verstrekt.