Het Rijk werkt maatregelen uit om ondernemers te ondersteunen, zoals de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze is bedoeld voor mkb-ondernemers die niet ontkomen aan een hoog energieverbruik. De TEK-regeling(externe link) ) is open tot en met 2 oktober 2023 17:00 uur. Je vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Daarnaast geldt voor kleinverbruikers het Prijsplafond energiekosten 2023(externe link) en kunnen ondernemers gebruik maken van de ISDE-subsidie(externe link) (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE).

Om de periode tot de invoering van de TEK-regeling te overbruggen ondersteunt de gemeente tijdelijk ondernemers in het MKB die in de problemen komen door de hoge energieprijzen. De volgende regelingen gelden tijdelijk:

  • Terugbetalen van TOZO-gelden (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) opschorten tot 31 december 2023.
  • Verlagen van de rente van een Bbz-krediet (gemeentelijke kredietregeling voor ondernemers) van 8% naar 0% tot 31 december 2023.
  • Verlenen van betalingsuitstel gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, gebruikersdeel van de ozb-aanslag voor 2022, rioolheffing) tot 31 december 2023.

Voor vragen kunt u terecht bij:

Energiescans

Via Achterhoek Onderneemt Duurzaam kunt u een gratis energiescan laten uitvoeren. Deze scan geeft inzicht in de mogelijkheden om uw energierekening structureel te verlagen. Of het nu gaat om energiekostenbesparing of om het verduurzamen van uw bedrijf: alles start met een energiescan. Via Achterhoekonderneemtduurzaam.nl(externe link) kunt u zich aanmelden voor deze gratis scan gericht op: kleinverbruikers (o.a. winkeliers en horeca), middelgrote verbruikers (o.a. productiebedrijven, supermarkten) en grootverbruikers (o.a. industrie).

Meer informatie over bespaartips en subsidiemogelijkheden

Vraag gratis informatie bij ons energieloket (via AGEM)(externe link) over subsidiemogelijkheden en leningsmogelijkheden voor het mkb en groot bedrijf.

Zoek je contact met andere ondernemers om samen oplossingen te vinden voor de hoge energiekosten? Of om samen energie in te kopen of verduurzamingsmaatregelen te treffen? Kijk dan eens op Achterhoek Verbindt(externe link). Er is regelmatig een energieontbijt of een excursie waar je kennis kunt delen en uitwisselen.