Voor eigenaren van maatschappelijke accommodaties is extra geld beschikbaar om versneld te verduurzamen. Dit zorgt op lange termijn voor lagere energiekosten. Om de periode tot aan de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen te overbruggen ontvangt een aanvrager na toekenning van de subsidie een eenmalige financiële tegemoetkoming voor energielasten.

De regeling is beëindigd per 1 november 2023. Het aanvraagformulier is daarom niet meer beschikbaar.

Winterfonds voor gebruikers maatschappelijk vastgoed

Deze subsidieregeling dient om de gestegen energiekosten te compenseren voor de periode 1 september 2022 tot 1 april 2023 voor ondernemers en maatschappelijke organisaties die in acute financiële problemen zitten. 

Subsidie aanvragen was mogelijk tot 1 november 2023. 

Regelingen Rijksoverheid

Vanuit de Rijksoverheid worden de volgende regelingen aangeboden voor verenigingen/stichtingen, klik op de regeling voor meer informatie:

Regelingen gemeente

Infographic