Op 16 april zijn nieuwe inwoners van harte welkom op de informatieavond in het gemeentehuis in Hengelo (Gld). Inwoners die de afgelopen 1,5 jaar in onze gemeente kwamen wonen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging om met ons te komen ‘buurtmaken’. Ben jij een nieuwe inwoner, maar heb je geen uitnodiging ontvangen? Of heb je belangstelling voor deze avond? Je bent natuurlijk van harte welkom!  

Onze waarnemend burgemeester en onze wethouders stellen zich die avond voor en de bezoekers krijgen een beeld van wat wij voor hen kunnen betekenen. Op een kramenmarkt in de hal krijgen de nieuwe inwoners vervolgens informatie over waar ze bijvoorbeeld terechtkunnen als ze vragen hebben over (ver)bouwen, hoe wij omgaan met jongeren, ouderen, vrijwilligers en het verenigingsleven, wat wij bieden op het gebied van sport en hoe we ons inzetten voor ons prachtige landschap en de natuur. Ook kunnen ze kennismaken met de gemeenteraad, griffie en de gebiedsambtenaren, die onze schakel zijn tussen de inwoner en maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. Politie en brandweer zijn ook aanwezig met uitleg over hun werk en de toeristische platformen laten graag zien wat er te beleven is in onze gemeente. 

Het belooft een gezellig informele avond te worden. We sluiten de avond rond 22.00 uur af.