Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen. De erepenning kunt u krijgen bij de viering van een bijzonder jubileum van een vereniging of instelling. De Koning wijst de Koninklijke Erepenning toe.

U vraagt de erepenning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw vereniging of instelling gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw vereniging of instelling de erepenning verdient. Geef hierbij ook informatie over de ontstaansgeschiedenis, het doel van de vereniging en de soort activiteiten.

Dien uw aanvraag minimaal 6 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in. U krijgt vanzelf bericht of u de Koninklijke Erepenning krijgt.

DigiD linkKoninklijke erepenning aanvragen

Nodig bij deze aanvraag

  • uittreksel Kamer van Koophandel
  • statuten of ander document met datum van oprichting
  • financieel jaaroverzicht van de laatste 5 jaar
  • namen en gegevens van het dagelijks bestuur
  • eventuele publicaties over de organisatie

Goed om te weten

Alleen een vereniging of instelling die minimaal 50 jaar bestaat kan een Koninklijke Erepenning krijgen. De erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgende 25 jaar (bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan). In zeer bijzondere gevallen is een uitzondering mogelijk. Een bond of overkoepelende organisatie kan de Koninklijke Erepenning niet krijgen.

Op de website(externe link) van Het Koninklijk Huis leest u aan welke eisen u moet voldoen om de Koninklijke Erepenning te krijgen.