Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen.

Hoe het werkt

Op lintjes.nl staat het officiële formulier waarmee u iemand kunt voordragen. Dit kunt u direct online invullen. Liever niet digitaal? Naast het online voorstelformulier bestaat de mogelijkheid om een leeg voorstelformulier te downloaden en offline in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens mailen naar bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl of versturen naar Gemeente Bronckhorst, Kabinetszaken, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Iemand voor een Koninklijke onderscheiding voordragen

Goed om te weten

Iedereen kan voor iemand anders een Koninklijke onderscheiding aanvragen, maar niet iedereen komt ervoor in aanmerking. Aan het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn voorwaarden verbonden. Veel waarde wordt toegekend aan het uitoefenen van maatschappelijke functies die in de vrije tijd werden en nog worden vervuld en waarbij sprake is van bijzondere verdiensten. Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding begint vaak bij een vereniging/instelling of particulier die van mening is dat iemand een onderscheiding verdient. Belangrijk is dat bij de aanvraag zoveel mogelijk informatie over de betrokkene wordt vermeld. Met andere woorden: een opsomming van de verdiensten en de duur daarvan moet de aanvraag ondersteunen.

Het kost wat tijd!

Als een aanvraag binnenkomt krijgt u van ons een bevestiging en start een uitgebreide procedure. Om te beginnen laat de burgemeester de aanvraag toetsen aan de gestelde criteria en zij verzamelt aanvullende informatie bij justitie en politie. Vervolgens worden de provincie, het Kapittel voor de civiele orden en het ministerie ingeschakeld om de aanvraag te beoordelen, voordat de Koning zijn handtekening onder de toekenning zet. Het is uiteindelijk een Koninklijke onderscheiding.

Het zal duidelijk zijn dat een en ander veel tijd kost, zeker omdat de hele procedure strikt vertrouwelijk moet verlopen. Om voor de jaarlijkse ‘lintjesregen’ in april de complete aanvraag tijdig bij de provincie aan te kunnen leveren, moet de gemeente al vóór 1 juli het jaar ervoor uw informatie hebben ontvangen! Voor meer info over het aanvragen van Koninklijke onderscheidingen kunt u terecht bij het bestuurs- en directiesecretariaat van de gemeente, via tel. (0575) 75 02 50, of de site www.lintjes.nl raadplegen.