U kunt uw levenloos geboren kind laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kind geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was. De registratie vindt plaats in de gemeente waar u woonachtig bent.

U doet voor uzelf een verzoek om uw kind toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook, dan moet de andere ouder zelf ook een verzoek doen. Dit kan alleen persoonlijk op het gemeentehuis.

Woont u in de gemeente Bronckhorst dan maakt u een afspraak. Dit kan telefonisch via (0575) 75 02 50.

Wat heb ik nodig bij de afspraak?

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
  • Een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind. Als u geen akte heeft, kunt u die alsnog laten opmaken in de gemeente waar uw kind is geboren.
  • Een schriftelijk verzoek. Tijdens het persoonlijke gesprek kunt u dit verzoek doen. Wij hebben een formulier waar u gebruik van kunt maken.
  • Is uw kind in het buitenland geboren? Dan heeft u documenten van de geboorte nodig, zoals een in het buitenland opgemaakte akte waarin staat dat uw kind levenloos is geboren. Als het moeilijk voor u is om deze documenten te krijgen, geeft u dit aan bij de gemeente.

Hoe lang duurt het verwerken van de registratie?

Dat verschilt per situatie. Soms kunnen wij uw kind meteen tijdens de afspraak in de Basisregistratie Personen zetten. Bijvoorbeeld als u de akte van geboorte (levenloos) meeneemt naar de afspraak, of als de akte al in het systeem staat. Hebt u de akte niet of weet u niet of er destijds een akte is opgemaakt, dan gaan wij voor u op zoek. Blijkt er geen akte te zijn opgemaakt, dan moet deze alsnog worden opgemaakt in de gemeente waar het kindje geboren is.

Kosten

Het opmaken van een akte van geboorte is gratis. Ook het registreren van uw kindje in de Basisregistratie Personen is gratis. Na registratie in de BRP krijgt u een uittreksel BRP gratis mee. U kunt ook een kopie van de akte van geboorte aanvragen, dit kost € 14,30.

Extra informatie

  • Uw kindje wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de registratie ziet u uw kindje op het overzicht met uw persoonsgegevens. Dit overzicht krijgt u na de registratie mee. Ook ziet u uw kindje als u inlogt in MijnOverheid. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.
  • Als u niet in Bronckhorst woont, dan moet u in uw eigen woonplaats een verzoek doen om uw kindje te registeren in de BRP. Maar als uw kindje in Bronckhorst geboren is, dan moet u wel bij de gemeente Bronckhorst zijn voor de akte van geboorte (levenloos).
  • Als u na de geboorte van uw kind naar het buitenland bent verhuisd, doet u uw verzoek in de laatste Nederlandse gemeente waar u stond ingeschreven.

Meer weten? Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van de Rijksoverheid over dit onderwerp.