Mediation (gespreksbegeleiding) kan uitkomst bieden wanneer er sprake is van een (dreigend) conflict tussen u en de gemeente en u overweegt een bezwaar in te dienen bij de gemeente. Onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, probeert u samen tot een oplossing te komen. Conflicten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door: overlast die u ervaart in de buurt, een omgevingsplan- of vergunningsprocedure, schade die is ontstaan of slechte communicatie.

De Achterhoekse gemeenten, Lochem, Zutphen en Hof van Twente én Fijnder, het werkleerbedrijf voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk werken samen op het gebied van mediation. Elke deelnemer heeft één of meer mediators in dienst. Deze werken samen in een pool: de Mediation Groep Achterhoek + (MGA+).

De mediators zijn in dienst van de gemeente of het werkleerbedrijf, werken volledig autonoom, onafhankelijk en neutraal en zijn geregistreerd bij de Mediators Federatie Nederland (MfN). Zij doen geen mediations in de gemeente waar zij werken. Zo bewaren ze hun neutraliteit. Ze komen meestal met zijn tweeën. Zo zorgen ze er voor dat iedereen zijn verhaal goed kan vertellen, ook in grote groepen. De MFN heeft gedragsregels opgesteld waaraan de mediator zich moet houden.

Hoe het werkt

Mediation begint met het maken van een aantal concrete afspraken, bijvoorbeeld over de manier waarop partijen met elkaar omgaan tijdens de mediation, vertrouwelijkheid en geheimhouding. In de opvolgende gesprekken onderzoekt u samen de verschillende standpunten en belangen. Hierin neemt de mediator de leiding. De gezamenlijk gevonden oplossingen worden getoetst op haalbaarheid en schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. Elke partij verplicht zich ertoe om zich aan deze afspraken te houden.

Leg uw vraag voor aan de mediator

Kosten

Aan mediation door MGA+ mediators zijn geen kosten verbonden en u verliest er geen rechten mee. Het is een extra mogelijkheid naast de formele bezwaarprocedures. Wilt u liever een mediator die niet vanuit de MGA+ komt? Dan moet u met de gemeente afspraken maken over de kosten.

Goed om te weten

Voordelen van mediation

  • Zaken die via mediation worden opgelost leiden vaak tot grotere tevredenheid van de betrokkenen
  • Een snellere en goedkopere oplossing
  • Geen of minder juridische procedures
  • Meestal een betere verstandhouding

Meer info