Vermoedt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau van de desbetreffende verkiezing.  

Voor de verkiezing van Waterschap Rijn en IJssel kunt u melding doen vóór 21 maart 2023 13.30 uur op de website van het Waterschap(externe link).

Voor de verkiezing van Provinciale Staten Gelderland kunt u melding doen vóór 21 maart 2023 10.00 uur via de website van gemeente Arnhem(externe link).

Voorwaarden

Om uw melding in behandeling te kunnen nemen moet deze aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  •  Een melding moet onderbouwd en specifiek zijn. Alleen de mededeling dat er een fout is gemaakt, is niet voldoende. U moet aangeven waaruit de fout concreet bestaat.
  • De melding moet gaan over iets dat uzelf heeft waargenomen, dus niet van horen zeggen. Bijvoorbeeld: 'Ik heb op kandidaat X gestemd en kan mijn stem niet terugvinden.' Niet: 'Ik heb gehoord dat in stembureau X niet correct is geteld.'
  • Meldingen moeten gaan over eventuele fouten in het (op-) tellen van de stemmen, of over het digitale bestand met uitkomsten van de gemeente. Dit zijn fouten die het gemeentelijk stembureau kan corrigeren. Over andere zaken kan bezwaar gemaakt worden tijdens de zitting van het centraal stembureau. Bijvoorbeeld over een slecht toegankelijk stemlokaal.
  • Meldingen moeten schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.  
  • De verplichte velden in het meldingsformulier moeten zijn ingevuld.
  • Een melding mag anoniem worden gedaan. Het doorgeven van uw naam en contactgegevens is niet verplicht.