Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Denk hierbij aan regels over het verwerken van afval, geluidsniveaus en vervuiling van water, bodem of lucht. Voor bepaalde activiteiten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Bekijk dan eerst of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit doet u via het Omgevingsloket online met eHerkenning. U kunt de aanvraag of melding dan direct online doen. Ook via Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Direct online vergunningcheck, vergunning aanvraag of melding doen

Verloop vergunning aanvraag of melding

Vul het aanvraagformulier via Omgevingsloket online volledig in en stuur deze met de gevraagde documenten naar de gemeente. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Gewone aanvraag

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Beslist de instantie niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Ingewikkelde aanvraag

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.

Bent u het niet eens met de definitieve beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding doen

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u uw activiteiten begint. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente bekijkt of de melding compleet is en vraagt u soms om aanvullende gegevens. 4 weken na uw melding kunt u uw activiteiten beginnen.

Bekendmaking vergunnings-aanvragen en -verlening

Ontvangen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen publiceren wij officieel op www.officielebekendmakingen.nl. De lopende procedures vindt u op het totaaloverzicht van onze digitale bekendmakingen.

Goed om te weten

Vooroverleg

Wilt u voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert? Dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

Inhoudelijke beoordeling

De gemeente Bronckhorst laat de inhoudelijke beoordeling van de milieuvergunning of melding uitvoeren door de Omgevingsdienst Achterhoek. Een medewerker van de Omgevingsdienst Achterhoek kan voor de beoordeling contact met u opnemen. Ook kunt u post ontvangen van de Omgevingsdienst Achterhoek. De Omgevingsdienst Achterhoek is bevoegd om deze taken uit te voeren.