Wil jouw kind graag meedoen aan sport en/of culturele activiteiten, maar kan dat (eigenlijk) niet, omdat je de kosten niet kunt opbrengen? 

Wist je dat het Jeugdfonds Sport en Cultuur uitkomst kan bieden, zodat je kind kan blijven genieten van voetbal, zwemmen of muziekles? 

Het fonds betaalt in dat geval de contributie aan de vereniging en vergoedt eventueel benodigde materialen en/of kleding. Voor sport is dit max. € 260,- per jaar per kind. Voor cultuur geldt een bedrag van max. € 460,- per kind per jaar. Via het Zwemfonds is een bedrag van € 500,- beschikbaar voor het behalen van diploma A.

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, waarvan de ouders/verzorgers een inkomen rond 130% van het sociaal minimum hebben, kunnen in aanmerking komen. Op www.bronckhorst.nl/laaginkomen vind je meer informatie.